Ohjaaja, Kuninkaantien toimintakeskus - Espoon kaupunki

Ohjaaja, Kuninkaantien toimintakeskus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Espoon vammaispalveluissa vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palvelut muodostavat kolme palvelukokonaisuutta, joita ovat päiväaikainen toiminta, asumispalvelut ja sosiaalityö. Päiväaikaista toimintaa järjestetään kahdessa toimintakeskuksessa.Kuninkaantien toimintakeskukseen aikuisten kehitysvammaisten päivätoimintaan haetaan ohjaajaa vakituiseen tehtävään. Asiakastyössä Kuninkaantiellä työskentelee 19 työntekijää. Ohjaaja on osa ryhmän tiimiä, jossa hänen lisäkseen työskentelee lähihoitajia. Ohjaajan tehtäviin kuuluu kokonaisvastuu oman asiakasryhmän toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä ryhmän hoitajien kanssa. Jokaisella asiakkaalla on oma kiinteä ryhmä, joita Kuninkaantiellä on kuusi. Päiväaikainen toiminta on osallisuutta edistävää ryhmämuotoista toimintaa, joka suunnitellaan asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Sen tarkoituksena on tarjota kehitysvammaisen henkilön tarvitsema ohjaus, apu, hoito, kuntoutus sekä sosiaaliset suhteet mielekkään toiminnan avulla. Toimintamuotoina ovat muun muassa erilaiset työtehtävät, kädentaidot, ulkoilu sekä musiikin ja liikunnan eri muodot. Toimintaa ohjaa asiakkaiden tavoite- ja tukisuunnitelmat, joiden tekeminen ja toteutumisen seuranta ovat yksi ohjaajan tehtävistä. Tärkeä osa työtä on yhteistyö asiakkaan perheen, asumisyksiköiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa.Päivätoiminnan ohjaaja voi käyttää työssään omia vahvuuksiaan, taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Haemme innostunutta ohjaajaa ideoimaan ja toteuttamaan monipuolista päivätoimintaa eri-ikäisille kehitysvammaisille henkilöille.
Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista osaamista sekä kykyä työn suunnitteluun, hallintaan ja kehittämiseen.Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuus tarkistetaan Valviran ylläpitämästä ammattihenkilöiden keskusrekisteristä ennen lopullista tehtävään valintaa.Tehtävään valittu sitoutuu suorittamaan lääkehoitoon liittyvät koulutukset ja näytöt kolmen kuukauden sisällä työn aloittamisesta.
Arvostamme työkokemusta kehitysvammaisten henkilöiden päivätoiminnasta.

Vastaava Ohjaaja Elina Aitolahti 050 541 1064 elina.aitolahti@espoo.fi Palveluesimies Eeva-Maija Kalavainen 046 877 1358 eeva-maija.kalavainen@espoo.fi

Kuninkaantien toimintakeskus
Osoite: Kuninkaantie 7 A, 02740 Espoo

Sosiaali- ja terveystoimen 3300 työntekijää huolehtivat espoolaisten terveyspalveluista, perhe- ja sosiaalipalveluista sekä vanhusten palveluista. Haluamme edistää kaikenikäisten kuntalaisten mahdollisuuksia hyvään arkeen ja omatoimiseen elämään. Painotamme palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintaa ja kannustamme kuntalaisia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Espoo on yli 280 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan