Ohjaaja - Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Haemme ohjaajaa määräajaksi 1.10.2020 -30.6.2021 Ammattiopisto Lappian hyvinvointialalle Kemiin. Hyvinvointialan opetusta järjestetään Kemissä sekä Meripuistokadulla että Tietokadulla.

Ohjaajan tehtävänä on tukea opiskelijoita sosiaali- ja terveysalalla ammatillisissa ja yhteisissä opinnoissa sekä hius- ja kauneudenhoitoalalla yhteisissä opinnoissa. Ohjaaja tukee ja ohjaa opiskelijoita alojen erilaisissa oppimisympäristöissä kuten esimerkiksi opetustiloissa, verkkoympäristössä ja työpaikoilla. Ohjaaja tekee yhteistyötä opettajien ja opiskeluhuollon henkilöstön kanssa ja mahdollistaa opiskelijan opintojen edistymisen henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Etsimme tehtävään ratkaisukeskeistä moniosaajaa, jolla on sosiaali- ja terveysalan koulutus. Tehtävään edellytetään vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa. Valinnassa katsomme eduksi ohjausosaamisen ja ammatillisen koulutuksen tuntemuksen. Hakijalta edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä kohdata erilaisia oppijoita. Kokemus oppilaitosympäristössä toimimisesta katsotaan eduksi.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen asiakirja soveltuvuudesta alaikäisten kanssa työskentelyyn sekä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Lisätietoja

http://www.lappia.fi

Tutustu työnantajaan

Koulutuspäällikkö Johanna Antinoja
Puh. 050 310 9445
johanna.antinoja(at)lappia.fi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, osaamispalvelut
Osoite: Meripuistokatu 21, 94100 Kemi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on vahva maakunnallinen koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia työtehtäviä eri alojen asiantuntijoille.

Lappiassa on tällä hetkellä noin 330 työntekijää ja noin 3500 nuorta ja aikuista opiskelijaa.

Lappia toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta ja muuta sitä tukevaa toimintaa alueen kannalta tuloksellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittymiseen. Visiomme on Lappia - Pohjoista elinvoimaa!

Meillä asiakas on ytimessä aidosti, vastuullisesti ja välittäen. Meillä on vahvaa osaamista ja uudistumme rohkeasti.

Henkilöstön osaamisen kartuttaminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ovat toimintamme avainasioita. Työskentelemme moniammatillisesti ja huomioimme työelämästä ja toimintaympäristöstä tulevat kehittämistarpeet. Lappialaisilla on kattava ja laadukas työterveyshuolto sekä monipuoliset henkilöstöedut. Lappia on savuton oppilaitos.