Ohjaaja (lastenhuoltolaitoksessa) - Varkauden kaupunki

Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksessa on haettavana 27.11.2020 klo 15.00 mennessä

OHJAAJAN vakituinen tehtävä lastensuojelulaitoksessa 1.1.2021 alkaen

Perhetukikoti Kinnula järjestää lastensuojelulain mukaista laitoshoitoa huostaanotetuille, kiireellisesti sijoitetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille nuorille. Kinnulasta tehdään lastensuojelulain sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtä sijoitettujen nuorten kotiin, ammatillista tukihenkilötyötä, jälkihuollon tukihenkilötyötä ja hoidetaan valvottuja- ja tuettuja tapaamisia sekä vaihtoja.

Ohjaajan tehtäviin lastensuojelulaitoksessa kuuluu 13-18 -vuotiaiden sijoituksessa olevien nuorten hoito- ja kasvatus. Työ sisältää työskentelyä nuoren verkostojen kanssa sekä perheiden tukemista kasvatustyössä. Lisäksi ohjaajan tehtäviin kuuluvat kodinhoidolliset työt sekä tukihenkilötyö.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto.

Eduksi katsotaan kokemus nuorten parissa työskentelystä, erityisesti lastensuojelulaitoksessa hankittu työkokemus sekä kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä. Arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä soveltuvuutta tehtävään.

Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTESin mukaisesti. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Valitun on velvollisuus ennen toimen vastaanottamista esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Toivomme ensisijaisesti sähköistä hakemusta, johon on mahdollisuus liittää ansioluettelo. Opinto- ja työtodistukset pyydetään tarvittaessa erikseen nähtäviksi.

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuuden osoittavine todistuksineen pyydetään osoittamaan palvelualuepäällikölle ja lähetetään osoitteella Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Psykososiaaliset palvelut, Ahlströminkatu 6, PL 208, 78201 Varkaus. Kuoreen merkki Ohjaaja.

Lisätietoja

http://www.varkaus.fi

Tutustu työnantajaan

Lastensuojelulaitoksen ohjaaja Jaana Tyrväinen, puh. . 0400 127 880, johtava sosiaalityöntekijä Sari Itkonen, puh. 040 519 0104 ja palvelualuepäällikkö Riitta Mentula, puh. 040 580 5210. Sähköposti etunimi.sukunimi@varkaus.fi

Varkauden kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus, Psykososiaaliset palvelut, Perhepalvelut, Perhetukikoti Kinnula
Osoite: Käärmeniementie 49, 78200 Varkaus

Perhetukikoti Kinnula on Varkauden kaupungin oma 7-paikkainen lastensuojelulaitos. Asiakkaat ovat pääasiassa yläkouluikäisiä nuoria ja heidän perheitään. Perhetukikoti Kinnula toimii tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti yhteistyössä perheen ja viranomaisverkoston kanssa. Silloin, kun omaan kotiin tarjottava tuki ei riitä, voidaan Perhetukikoti Kinnulasta tarjota avo- ja laitoshuollon palveluja ympärivuorokautisesti. Yksikkö tarjoaa tasapainoisen ja turvallisen kasvuympäristön, jossa ohjataan ja tuetaan yksilöllisin toimintamenetelmin elämänhallintaan. Tarvittaessa nuorta ja perhettä tuetaan myös omaan kotiin tai itsenäiseen elämään siirryttäessä. Sekä nuoren että perheen sitoutuminen työskentelyyn on tärkeää tavoitteiden saavuttamiseksi. Perhetukikoti Kinnulassa työskentelee johtajan lisäksi viisi ohjaajaa, psykiatrinen sairaanhoitaja sekä kaksi yövalvojaa.