Skip to main content
test
Ohjaaja, lastensuojelun Toivopalvelut - Sosiaali- ja terveystoimiala

Haluatko kehittää erityisosaamistasi rikoksilla, käyttäytymisellä ja päihteillä oireilevien nuorten parissa?

Tule meille työkaveriksi rakentamaan lastensuojelun ja perhesosiaalityön Toivopalvelua. Meidän tarkoituksenamme on luoda vaikuttavia ja näyttöön perustuvia palveluita rikoksilla, päihteillä ja käyttäytymisellä oireileville nuorille ja heidän läheisilleen yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Kehitämme Toivoa systeemisen ja yhdennetyn lastensuojelun työotteeseen. Kollegoinasi toimivat 2 MDFT-terapeuttia, 11 ohjaajaa ja johtava ohjaaja. Toivo-yksikössä työskentelee lisäksi 6 sosiaalityöntekijää ja johtava sosiaalityöntekijä.

Toivopalvelussa työskentelet lastensuojelun avo- ja sijaishuollon asiakkuudessa olevien nuorten ja perheiden kanssa. Työhön sisältyy kriisitilanteiden vakauttamista, rikoksettoman ja päihteettömän elämäntavan motivointityötä ja toimivampien käyttäytymismallien valmentamista. Vahvistat työskentelylläsi nuoren itsetuntoa, vahvuuksia ja voimavaroja sekä osallisuutta. Tuet nuorta kohti muutosta ja ongelmista selviytymistä sekä tarjoat mahdollisuuden myönteisten asioiden kokemiseen. Käytät työssäsi systeemisen työskentelyn menetelmiä ja vahvistat osaamistasi näyttöön perustuvien työmenetelmien käytössä.

Vahvistat vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden myönteistä vuorovaikutusta, kasvatuskykyä ja -sen tuomia mahdollisuuksia. Olet apuna tukemassa koulunkäyntiä ja harrastamista tai opiskeluun ohjaamista, ammatin ja -työnhakua. Työskentelyn tavoitteet perustuvat nuoren lastensuojelun asiakassuunnitelmaan ja tiiviiseen yhteistyöhön vastuusosiaalityöntekijän kanssa. Teet kohdennettua verkostotyötä eri yhteistyökumppanien kanssa myös ilta- ja viikonloppuaikaan, ehkäisten Toivon nuorten haitallista käyttäytymistä (hatkalaisuus, rikollinen toiminta, päihteet jne).

Olet etsimämme henkilö, mikäli vastaat osaan väittämistä myönteisesti;
- Pidän työparina ja työtiimissä työskentelystä
- Olen itseohjautuva ja pidän verkostoissa toimimisesta
-Minulle on ominaista aito, arvostava ja dialogiin pyrkivä vuorovaikutus sekä omaan itsereflektiokykyä
- Olen kehittämisorientoitunut ja tartun erilaisiin työmenetelmiin ponnistellen pitkäjänteisesti kohti muutosta
-Minulla on osaamista käyttäytymisellä ja päihteillä oireilevien lasten ja nuorten kanssa työskentelystä sekä mielenterveyden häiriöistä
-Haluan päästä kehittämään systeemistä lastensuojelun työotetta ja erityisosaamista tämän asiakasryhmän auttamiseksi

Luemme eduksi;
-Kokemus nuorisorikollisuuden ehkäisyn parissa työskentelystä
-Lastensuojelun ja perhetyön vahva tuntemus
-Kokemus käyttäytymisellä ja päihteillä oireilevien nuorten arvioinnista ja työskentelymenetelmistä
-Osaaminen mielenterveystyöstä
-Kulttuurisensitiivinen työote ja muunkielisyys (esim. ruotsi, somali ja arabia)

Mielenkiintoisen ja monipuolisen tehtävän ohella tarjoamme systeemisen, jatkuvasti toimintaansa kehittävän ja psykologisesti turvallisen työyhteisön, jonka muotoutumiseen ja vahvuuksiin pääset omalta osaltasi vaikuttamaan.

Mielenkiintoisen ja vaihtelevan työn lisäksi sinulla on loistavat koulutus- ja kehittymismahdollisuudet sekä suuren työnantajan henkilöstöedut. Sinulla on myös mahdollisuus työsuhdeasuntoon. Voit käydä tutustumassa Helsingin kaupungin työsuhdeasuntoihin osoitteessa asunnonhaku.hel.fi.


Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai yhteisöpedagogi AMK, tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa sekä 48a §:n mukaista koronarokotussuojaa.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/toihin-meille

Tutustu työnantajaan
  • Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut
  • TyöpaikkaVakinainen
  • SOTE-01-561-22
  • 29.8.2022
  • 2576,57 €/k (+1.6. yleiskorotus)
  • 25.7.2022 - 15.8.2022 16:00
  • KuntaSosiaalialan muut tehtävätHelsinkiUusimaa

Yhteystietomme

Stella Leoni, johtava ohjaaja p. 040 6695257
Tavoitettavissa: 12.8 klo 8-10

Lisätietoja

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastensuojelu ja perhesosiaalityö, Lastensuojelun ja perhesosiaalityön palvelut

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.


Osoite: Kettutie 8 K, 00800 Helsinki

Sinulle suositellut työpaikat