Ohjaaja, Orikedon palvelukeskus - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Ohjaaja vastaa perushoidosta, lääkehoidosta, päihdetyöstä sekä asiakkaan kuntouttavan hoidon sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta ympärivuorokautisesti tehostetun palveluasumisen yksikössä. Kyseessä on päihdehuollon asumispalvelua ikääntyneille monidiagnoosiasiakkaille.

Ohjaaja vastaa ja toteuttaa päihde- ja mielenterveystyötä, hoitotyötä ja geronttologista hoitotyötä ympärivuorokautisessa tehostetun palveluasumisen asumispalveluyksikössä. Työ on asiakaslähtöistä, kodiomaista ja laadukasta hoito ja hoivatyötä. Osallistuu turvalliseen lääkehoitoon. Asumispalve-lussa on oma-ohjaaja työmuoto. Perustana on asiakkaiden terveydentilan, toimintakyvyn ja voimavarojen monipuolinen arviointi, toimintakyvyn ja kuntoutumisen ylläpitäminen ja edistäminen, käytösoireiden hallinta ja sairauksien hyvä hoito sekä hyvä palliatiivinen ja saattohoito silloin, kun ihmisen elämän pidentäminen ei ole enää päämäärä.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaaava tutkinto taikka aikaisempi kouluasteinen koulutus.

Eduksi luetaan päihde-, mielenterveys- ja hoivatyön tuntemusta.

Lisätietoja

http://www.turku.fi

Tutustu työnantajaan

Minna Haaranen-Mäkipuro, hoitokodin johtaja, minna.haaranen-makipuro@turku.fi, 0505567440
Katariina Hauhtonen, Vastaava ohjaaja, katariina.hauhtonen@turku.fi,
0503967146
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala, Perhe- ja sosiaalipalvelut, Psykososiaaliset palvelut, Orikedon palvelukeskus
Osoite: Liekakatu 5, 20380 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla. 

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.

Sinulle suositellut työpaikat