Ohjaaja - Oulun kaupunki

Oulun kaupungissa käynnistetään NURRI-toimintamalli rikoksilla oireilevien nuorten kuntoutukseen Oikeusministeriön erityisavustuksella. Hankeaika on 10/2020-12/2022. Tavoitteena on tukea rikoksilla oireilevia nuoria ja heidän perheitään, jotta heidän rikollinen käyttäytymisensä loppuisi.

Haemme nyt OHJAAJAA NURRI -hankkeeseen. Asiakastyötä tehdään moniammatillisena työryhmänä, jossa työskentelee ohjaajan lisäksi sosiaalityöntekijä, rikosseuraamustyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja poliisi.

NURRI -toimintamallissa työskennellään oululaisten, 12-29 -vuotiaiden lasten ja nuorten parissa, jotka ovat syyllistyneet toistuviin rikoksiin tai yhteen vakavaan rikokseen ja joilla tämän lisäksi esiintyy päihteidenkäyttöä, poissaoloja koulusta tai väkivaltaista käytöstä esim. koulussa.

Ohjaajan tehtäväkuva jakautuu siten, että 60% työajasta kohdistuu NURRI-toimintamalliin ja 40% Turvallinen Oulu-hankkeeseen. Tehtävä on vuoden 2021 loppuun kokoaikainen, jonka jälkeinen työaika riippuu vuoden 2022 jatkorahoituksen varmistumisesta. Työaika on kuitenkin vähintään 60% vuonna 2022.

Ohjaajan on tarkoitus tavoittaa tuen tarpeessa (mm. rikoksilla oireilevia) olevia nuoria ja auttaa heitä tarvittavien palvelujen ja muun tuen piiriin. Työ on ilta- ja viikonlopputyöhön painottuvaa.

Tehtäviin kuuluu jalkautuva nuorisotyö Oulun alueella, työskentely nuorten ja heidän huoltajiensa kanssa, harrastetoimintoihin ohjaaminen sekä harrastetoimintojen ja nuorille suunnattujen ryhmien suunnittelu ja toteuttaminen. Ohjaajan työ on moniammatillista yhteistyötä ja työparityöskentelyä muiden NURRI-toimintamalliin osallistuvien toimijoiden kanssa. Lisäksi ohjaaja osallistuu verkkonuorisotyöhön.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä vankka ammattitaito nuorten kanssa toimimisesta. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään aitoa kiinnostusta rikoksentekijöiden ja heidän perheidensä parissa työskentelyyn sekä Oulun alueen palveluiden kehittämiseen rikostaustaisten kuntouttamiseksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen vaatii itseohjautuvaa työskentelytapaa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja riittävää englannin kielen taitoa. Arvostamme myös rohkeutta sekä positiivista ja kehittämismyönteistä työskentelyotetta sekä sitoutumista työtehtävään koko hankekaudeksi.

Eduksi luetaan erilaiset asiakkaiden parissa käytettävät toimintaohjelmat (kuten Aggression replacement training -ART tai HOT), kokemus sovittelutyöstä tai rikoksentekijöiden parissa tehtävästä työstä, B-ajokortti ja mahdollisuus oman auton käyttöön.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/9585/2020. Hakemukset on toimitettava 24.9.2020 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja

http://www.ouka.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoa tehtävästä antaa palvelupäällikkö Riitta Veijola, p. 044 703 8203 ja projektijohtaja Kati Kaarlejärvi, p. 040 167 7049. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Oulun kaupunki, Sivistys- ja kulttuuripalvelut, Nuorisopalvelut
Osoite: Torikatu 10, 90100 Oulu

Valovoimainen Oulu – rohkea, reilu, vastuullinen. Oulu on Skandinavian pohjoinen pääkaupunki, jossa yhdistyvät luova ilmapiiri ja huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat tekijät, modernin merikaupungin omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu. Oulussa on kunnioitettava koulutustarjonta ja Euroopan nuorin väestö sekä kykyä yhdessä rohkeasti rakentaa osaamisesta kansainvälisiä menestystarinoita. Kaikki tämä sopivan suuressa ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka tarjoaa erinomaiset eväät onnelliseen elämään. Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka.