Ohjaaja (päivätoiminta, Mikkeli) - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

Ohjaaja (päivätoiminta, Mikkeli) - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.

ESSOTE hakee ohjaajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen Mikkelin päivätoimintaan.

Mikkelin päivätoiminnan Kiiskinmäen yksikkö on vanhus- ja vammaispalvelun ennakoivan työn yksikkö. Yksikön toiminta on ennakoivaa ja kuntoutumista tukevaa palvelua, jolla edistetään asiakkaiden toimintakykyä ja sosiaalisia suhteita. Ennakoivan toiminnan tavoitteena on onnistunut ikääntyminen, asiakkaiden terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Asiakkaan omat voimavarat ovat toiminnan keskeinen tekijä. Kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteena on tukea kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kuntouttavalla ja osallistavalla päivätoiminnalla tuetaan asiakkaiden turvallista suoriutumista arjestaan sekä omaishoitajien jaksamista heidän vaativassa huolenpitotyössään. Asiakkaan kanssa laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa määritellään yhdessä kuntouttavan päivätoiminnan tavoitteet.

Päivätoimintaan sisältyvät monipuolinen kuntouttava, toimintakykyä ja elämänlaatua tukeva ryhmätoiminta sekä sovitusti kuljetus-, ateria- ja hygieniapalvelut.

Ohjaajan tehtäviin kuuluvat kuntouttavan toiminnan suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen, asiakkaiden ohjaus, neuvonta, hoiva-ja huolenpito sekä uusien työntekijöiden perehdytys ja opiskelijaohjaus. Asiakkaiden toimintakyvyn jatkuva arviointi ja moniosaaja tiimin jäsenenä työskenteleminen on tärkeä osa ohjaajan tehtävää. Ohjaajana pääset työskentelemään ikäihmisten lisäksi myös vaikeavammaisten päivätoiminnan asiakkaiden kanssa.

Tarjoamme ohjaajalle monipuoliset työtehtävät, moniosaaja tiimin tuen ja ammatilliseen kehittymiseen kannustavan työyhteisön.

Haemme ohjaajaa, joka on motivoitunut tekemään työtä vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaiden sekä heidän verkostojensa kanssa. Ohjaajaa, jolla on kyky kohdata erilaisessa elämäntilanteessa olevia asiakkaita ja läheisiä oman elämänsä asiantuntijoina. Arvostamme itsenäistä ja kehittämismyönteistä työotetta, hyviä työyhteisötaitoja, kykyä toimia muuttuvissa tilanteissa ja sitoutumista yhdessä laadittuihin tavoitteisiin.

Eduksi katsotaan ryhmäohjaustaidot ja terveysliikunnan osaaminen. Työaikamuoto on yleistyöaika. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto.

Hakuaika päättyy klo 15.00 viimeisenä hakupäivänä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae työpaikkaa - linkistä tai te-palvelut.fi sivustolla näkyvän linkin kautta. Hakemukseen tulee liittää pdf-tiedostona haettavaan tehtävään kelpoisuuden osoittava tutkintotodistus. Ulkomailla suoritetuista tutkinnoista ja työtodistuksista tulee olla viralliset suomenkieliset käännökset. Ennen valinnan vahvistamista tulee valitun esittää vaadittavat todistukset terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.essote.fi

Päivätoiminnan esimies, Aija Laasonen, 044 794 5725, aija.laasonen@essote.fi
Käytämme sähköistä viestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa. Hakemuksen tekniseen täyttämiseen liittyvissä kysymyksissä ohjeita voit kysyä ohjelman pääkäyttäjiltä: Hannele Muhonen, puh. 040 359 7980 tai Maarit Varis, puh. 040 359 7878.
Työpaikkahakemuksen Työkokemus-kohtaan merkitään tällä hetkellä voimassa olevan työsuhteen päättymispäiväksi hakuajan päättymispäivä.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky.
Osoite: Kiiskinmäenkatu 2, 50130 Mikkeli

Essote on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, joka tuottaa Mikkelin, Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä erikoissairaanhoidon. Lisäksi kuntayhtymä tuottaa Pieksämäen ja Joroisten erikoissairaanhoidon palvelut.
Tarjoamme kattavasti eri erikoisalojen palveluja ja toimimme opetussairaalana. Meillä on myös mahdollista toimia laaja-alaisesti perusterveydenhuollon sekä sosiaalialan työtehtävissä.
Tuemme työntekijöiden ammatillista kehittymistä koulutuksen ja työnohjauksen avulla. Tarjoamme mielenkiintoisia työtehtäviä osaavassa työyhteisössä ja nykyaikaisessa työympäristössä. Lisäksi tarjoamme työntekijöillemme ePassi-edun (liikunta/ kulttuuri). Ammattilaisia kuntayhtymässä työskentelee yli 3500.
Etelä-Savo sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella Saimaan äärellä. Vireästä maakunnasta löytyy monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Asuntoja löytyy helposti niin keskustan sykkeestä kuin maaseudun rauhasta. Mikkelin keskussairaala sijaitsee kaupungin keskustassa ja lyhyen kävelymatkan päässä matkakeskuksesta.
Olet lämpimästi tervetullut työskentelemään kanssamme!

Tutustu työnantajaan