test
Ohjaaja, perheryhmäkoti ja tukiasumisyksikkö - Oulun kaupunki

Oulun kaupungin erityisryhmien sosiaalipalveluissa toimii 7-paikkainen perheryhmäkoti, jonka yhteydessä toimii myös 9-paikkainen tukiasumisyksikkö. Palvelut on suunnattu oleskeluluvan saaneille yksin alaikäisenä maahan tulleille lapsille ja nuorille ja perustuvat kotoutumislakiin. Yksikön henkilöstöön kuuluu palveluesimies ja kahdeksan ohjaajaa.

Haemme nyt yksikköön OHJAAJAA vakinaiseen työsuhteeseen.

Perheryhmäkodissa autetaan ja tuetaan pakolaistaustaisia yksin maahan tulleita lapsia ja nuoria sosiaalityön keinoin. Perheryhmäkodissa asuville lapsille järjestetään ikätason mukainen hoiva, huolenpito ja kasvatus. Ohjaajan tehtäviin kuuluu tiivis asumisen ja arjen ohjaus, sisältäen kodinhoidollisia tehtäviä kuten siivousta ja ruuanlaittoa. Lisäksi tehtäviin kuuluu myös palveluohjaus asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen mukaisesti sekä yhteistyöverkoston kanssa toimiminen kotouttamisen edistämiseksi. Ohjaaja työskentelee sekä perheryhmäkodissa että tukiasumisyksikössä. Työ on 3-vuorotyötä seitsemänä päivänä viikossa.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 817/2015 § 3 ja § 8 mukainen pätevyys sekä riittävä kokemus maahanmuuttajatyöstä.

Lisäksi edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi luetaan aiempi kokemus yksin maahan tulleiden palveluissa toimimisessa, aiempi kokemus perheryhmäkodissa ja tukiasumisyksikössä työskentelystä, kokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä sekä palvelujärjestelmän ja verkostojen tuntemus.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § edellyttämää rokotussuojaa. Työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) § 3 mukainen rikosrekisteriote. Kyseessä on tehtävä, jonka osalta työnantaja voi tarvittaessa pyytää nähtäväksi huumausainetestin tulosta henkilövalinnan yhteydessä. Tehtävään vaaditaan hygieniapassi.

Oulun kaupunki käyttää tehtävässä (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtävää haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista jättää sähköisesti, toimitetaan hakemus osoitteeseen Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A. Hakemuksessa on mainittava tehtäväkohtainen diaarinumero OUKA/13364/2021. Hakemukset on toimitettava 10.12.2021 klo 15.00 mennessä. Haastattelut pyritään toteuttamaan 13.-17.12.2021 välisenä aikana.

Lisätietoja

https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat palveluesimies Lauri Sarviaho, p. 040 481 3022 ja tiimivastaava Anu Ciwan, p. 040 592 2460. Parhaiten puhelimitse tavoitettavissa 3.12. klo 13-15. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ouka.fi.

Lisätietoja

Oulun kaupunki, Hyvinvointipalvelut, Sosiaalinen hyvinvointi, Erityisryhmien sosiaalipalvelut, Perheryhmäkoti ja Tukiasumisyksikkö

Oulu. Vesistöjen hellässä halauksessa syntynyt, jalat tukevasti pohjoisessa mullassa seisova juureva, luonnon ehdoilla kehittyvä kaupunki. Pohjoisuutemme on rennonletkeää vieraanvaraisuutta, rohkeita tekoja ja sinnikkyyttä – menestyksen edellytyksiä. Supervoimamme ovat erilaiset ihmiset ja kaupunginosat sekä Oulun seudun rikas luonto. Meillä on tilaa, aikaa ja mahdollisuuksia kohtaamisille, jotka voivat myllertää koko elämäsi.

Oulun kaupunki on noin 11 000 henkilön työpaikka – asteen verran parempi, tietenkin.


Osoite: Asemakatu 20 as. 21, 90100 Oulu

Sinulle suositellut työpaikat