Ohjaaja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalle - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WINNOVASTA SUUNTA ETEENPÄIN!

Etsimme Ohjaajaa Poriin puhtaus ja kiinteistöpalveluihin 1.8.2021 alkavaan vakituiseen työsuhteeseen.

Visionamme on olla SUOMEN PARAS AMMATTIOSAAMISEN KEHITTÄJÄ vuoteen 2025 mennessä.

Arvomme ovat YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU. Winnovalainen kulttuuri muodostuukin vahvasta palvelu- ja turvallisuusasenteesta sekä yhteisestä tekemisestä ja verkostoitumisesta. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.

Sinä voit olla etsimämme ohjaaja, jonka tehtävä on osa ohjauksen kokonaisuutta.

Ohjaajan työssä korostuu opiskelijoiden auttaminen ja tukeminen opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa. Ohjaaja toimii yhdessä opetus- ja ohjaushenkilöstön kanssa. Hänen tehtävänä on edistää opiskelijoiden integroitumista opiskeluyhteisöön ja osallistua yhtenä toimijana opiskelijoiden perehdyttämisessä, yhteisöllisyyttä edistävässä toiminnassa ja yhteisissä tapahtumissa.

Tehtävä edellyttää soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaava aikaisempi kouluasteen tutkinnon. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja ohjausosaaminen.

Organisaation tavoitteet saavutetaan yhdessä, siksi pidämme henkilöstöstämme huolen tarjoamalla ePassiFlex-sovelluksen, Wirike-henkilöstökerhon aktiviteetit, laajat työterveyspalvelut ja mahdolliseen etätyöhön lisäturvana vakuutuksen tapaturmien varalle.

Haluamme ottaa myös sinut terveelliseen ja turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön. Siksi valittavalta henkilöltä vaadimme todistusta huumausainetestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti ja rikostaustaotetta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti.

Työhöntulotarkastus ja huumausainetesti tehdään tehtävän jo alettua työterveyshuollossa, rikostaustaotteen hakee palkattava työntekijä itse.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.

Noudatamme palkkauksessa ja työehdoissa AVAINTES työehtosopimusta.


YHDESSÄ SUUNTAAMME ETEENPÄIN!


Lisätietoja

http://www.winnova.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Marjaana Vihottula, koulutuspäällikkö

Lisätietoja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Palvelualat, 61242100 Palvelu, Pori

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova järjestää toisen asteen ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, oppisopimuskoulutusta sekä muuta ammatillista koulutusta. Työelämän kehittäminen on ammattikoulutuksen ohella keskeinen ydintehtävä.

WinNovan työelämälle suunnatuissa palveluissa yhdistyvät ammatillisen koulutuksen vahva osaaminen sekä pitkäaikainen kokemus yrityksille ja julkisen sektorin työyhteisöille tarjottavista koulutus- ja kehittämispalveluista.


Osoite: Tiedepuisto 3, 28600 Pori

Sinulle suositellut työpaikat