Ohjaaja, sijaisuus - Espoon kaupunki

Ohjaaja, sijaisuus - Espoon kaupunki

Tehtävän kuvaus: Haemme ohjaajaa Tuomarilan perhetukikeskuksen ympärivuorokautisen kuntoutuksen osastoille. Tehtävä on pääsääntöisesti yötyötä.Tuomarilan perhetukikeskus tarjoaa avohuollon tukitoimena perhekuntoutusta espoolaisille lapsiperheille. Kuntoutuksen tavoitteena on lasten kasvuolosuhteiden turvaaminen, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheen omien voimavarojen vahvistaminen.Tuomarilan perhetukikeskuksessa on kaksi ympärivuorokautisen kuntoutuksen osastoa. Yövuorossa ohjaaja toimii molempien osastojen yötyöntekijänä.Ohjaaja tukee yövuorossa perheiden vuorokausirytmiä ja vastaa tarvittaessa perheiden yksilöllisiin tarpeisiin. Tehtävään valittu henkilö velvoitetaan esittämään huumausainetestiä koskeva todistus esimiehelle valintapäätöksen jälkeen. Testi tehdään Espoon työterveyspalveluissa.
Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto
Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa
Tehtävässä edellytetään osaamista vauvojen ja pienten lasten hoidosta sekä lasten kasvusta ja kehityksestä. Edellytämme myös kokemusta työstä perheiden kanssa ja kykyä asiakasdokumentointiin.
Arvostamme työkokemusta lastensuojelusta, monikulttuurisen työn osaamista sekä päihde- ja mielenterveystyön osaamista.Toivomme hakijalta ajokorttia ja ajokokemusta.

Palveluesimies Jari Mononen 043 825 7669 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Tuomarilan perhetukikeskus
Osoite: Talkoorinne 3, 02760 Espoo

Perhe- ja sosiaalipalveluihin sisältyvät terveydenhoito, sosiaalityö, perhetyö, lasten terapiapalvelut, lastensuojelu, talous- ja velkaneuvonta, maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut sekä sosiaali- ja kriisipäivystys. Pidämme tärkeänä palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja ennaltaehkäisevää toimintatapaa. Työn periaatteina ovat perhekeskeisyys, terveyden edistäminen, varhainen tuki ja puuttuminen sekä moniammatillinen työote.Espoo on yli 270 000 ihmisen kasvava kotikaupunki, joka työllistää noin 14 000 henkilöä. Kaupungin vahvuutena on korkeasti koulutettu väestö sekä luova ja kehittämismyönteinen ympäristö.Suomen toiseksi suurimpana kaupunkina Espoo on elävä, kasvava, kehittyvä ja viihtyisä asuinpaikka. Tarjoamme asukkaillemme monipuoliset palvelut, hyvät liikenneyhteydet, hyvin hoidetut viher- ja ulkoilualueet, hyvät koulutusmahdollisuudet ja monia muita ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä asioita. Hyvän asiakaspalvelun tekee henkilöstö, joka tuntee espoolaisten asiakkaiden tarpeet. Espoo on moniarvoinen ja -kulttuurinen kaupunki. Monimuotoiset työyhteisöt, joissa erilainen osaaminen ja kokemus yhdistyvät, ovat edellytys espoolaisten asiakkaiden kohtaamiselle. Hyvällä mielellä työskentelevät työntekijät käyttävät osaamistaan laajasti kaupunkinsa hyväksi. Haluamme, että työntekijämme voivat hyvin, kehittävät omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä tuntevat työn iloa omasta työstään. Espoossa työskentelystä on etua. Me tarjoamme kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä. Tarjoamme esimerkiksi apua asunnon hankintaan, taloudellista tukea opiskeluun ja itsensä kehittämiseen sekä työsuhdematkalippuedun ja liikunta- ja kulttuuriedun.Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Espoo on savuton työpaikka.Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: espoo.fi/pelisäännöt

Tutustu työnantajaan