Ohjaaja - Sosiaali- ja terveystoimiala

Hyvösen lastenkoti on kuusiosastoinen 38 -paikkainen lastenkoti, jonka tehtävänä on tarjota perustason lastenkotihoitoa helsinkiläisille lapsille ja nuorille.

Osastoista neljä toimii Oulunkylässä Oltermannintiellä ja kaksi Pukinmäessä Unikkopolulla.

Haettavana oleva ohjaajan tehtävä on Oulunkylässä kuusipaikkaisella Keltaisella osastolla, jossa asiakkaina on tällä hetkellä 14-17 -vuotiaita lapsia ja nuoria.

Työryhmään kuuluu viisi ohjaajaa ja lähiesimiehenä toimii vastaava ohjaaja.
Työtehtäviisi kuuluu omaohjaajana toimiminen, lapsen hoito- ja kasvatussuunnitelman valmistelusta vastaaminen, hoito- ja kasvatustarpeen arviointi ja toteuttaminen yhteistyössä asiakkaan, perheen ja viranomaisten kanssa. Psykologi tukee omaohjaajatyötä.
Ohjaajan työhösi kuuluu lisäksi kodinhoidollisia tehtäviä.

Työ on jaksotyötä, joka muodostuu aamu-, ilta- ja yövuoroista sekä arkena, että viikonloppuina.

Helsingin kaupungilla on hyvät työsuhde- ja henkilöstöetuudet. Avustamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (esim. sosionomi) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme aikaisempaa kokemusta lastensuojelutyöstä.

Luemme eduksi kokemuksen Effica-asiakastietojärjestelmän käyttämisestä ja ajokortin.

Lisätietoja

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/lastensuojelu/lastenkodit/hyvonen/

Tutustu työnantajaan

Lastenkodin johtaja Roope Tommila p. 050 402 0877, roope.tommila@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala, Lastenkotitoiminta, Hyvösen lastenkoti
Osoite: Oltermannintie 32 M-talo, 00620 Helsinki

Stadin sote on Suomen suurin ja alan johtava toimija ja uudistaja. Rakennamme yhdessä sote-palveluja, jotka kansalaiset haluavat valita jatkossakin. Palvelujemme saatavuus ja asiakaskokemus, vaikuttavuus, tuottavuus sekä henkilöstökokemus paranevat vauhdilla. Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.