test

Ohjaaja (Toimintakeskus Impro, Jyäskylä), määräaikainen

Hakuaika päättyy  31.1.2023 15:45

Toimintakeskus Impro tarjoaa monipuolista ryhmämuotoista päivätoimintaa. Jokaiselle asiakkaalle luodaan omat tavoitteet päivätoiminnan osalta, joita toteutamme kuntouttavan työotteen mukaisesti ryhmä- ja yksilömuotoisina toimintoina. Painotamme muun muassa elämän- ja tunnetaitojen opettelua, aistikuntoutusta sekä ulkoilua ja liikuntaa. Tärkeänä osana päivittäistä toimintaamme on kommunikaatio, sen harjoittelu ja kehittäminen. Näin tuemme asiakkaan mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä.

Haemme nyt

OHJAAJAA

määräaikaiseen työsuhteeseen Toimintakeskus Improon ajalle 1.2.2023 - 22.7.2023

Etsimme luotettavaa ja motivoitunutta työntekijää osaksi Toimintakeskus Impron työyhteisöä. Tarjoamme aloitteelliselle ja hyvät vuorovaikutustaidot omaavalle sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle työn sitoutuneessa ja yhteen hiileen puhaltavassa tiimissä. Meillä pääset omalta osaltasi suunnittelemaan ja järjestämään asiakkaillemme toimivaa, turvallista ja osallistavaa päivätoimintaa. Ohjaajan työ sisältää toiminnan suunnittelua, valmistelua ja ohjausta, sekä nimettyjä vastuutehtäviä. Tärkeänä osana ohjaajan työtä on asiakkaidemme toimintakyvyn, osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukeminen. Työ on päivätyötä ja tehtävä on kokoaikainen.

Kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan AMK-tutkinto tai aiempi vastaava opistoasteen tutkinto. Edellytämme hakijalta hyviä tiimi- ja yhteistyötaitoja, vuorovaikutustaitoja sekä itseohjautuvuutta.

Toivomme hakijalta myös kokemusta kehitysvammaisten ja autisminkirjon asiakkaiden parissa työskentelystä, sekä korvaavien ja vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien osaaminen on suotavaa. Eduksi katsotaan, että hakijalla on voimassa oleva hygieniapassi, AVEKKI-koulutus sekä ensiapukoulutus sekä lääkehoidon perusopinnot vähintään 1,5 opintopistettä suoritettuna.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti (SOTE-sopimus). Edellytämme tehtävässä tartuntatautilain 48 §:n mukaista soveltuvuutta.

Haastattelemme tehtävään jo hakuaikana.

Ota yhteyttä, annan mielelläni lisätietoja:
-
Heidi Stranden-Tuderus, palveluvastaava
puh. 040 352 9194
heidi.stranden-tuderus@hyvaks.fi

Organisaation työpaikat

Lorem ipsum dolor

Työnantaja

Keski-Suomen hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 ja vastaa sen jälkeen noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali- ja terveys- ja pelastuspalveluista. Hyvinvointialueesta muodostuu samalla Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 11 500 ammattilaista. Tutustu työnantajaan