Skip to main content
test

Kuopion kaupungin perusturvan palvelualueella vanhusten päivätoiminnassa Karttulassa on haettavana ohjaajan toistaiseksi voimassa oleva osa-aikainen tehtävä.

Vanhusten päiväryhmä on tarkoitettu yksin tai omaishoitajan turvin kotona asuville ikääntyneille, jotka eivät terveydentilansa tai kuntonsa vuoksi voi osallistua muuhun avoimeen toimintaan. Toiminnan tarkoituksena on tukea päiväryhmäasiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Asiakkaan omatoimisuutta tuetaan kuntouttavalla ja virikkeellisellä toiminnalla sekä palveluneuvonnalla. Tavoitteena on myös tukea kotihoitoa ja omaishoitajuutta. Vanhusten päiväryhmä toimii Karttulassa osoitteessa Räätälintie 3 ja ryhmä on tarkoitettu Karttulan arjessaan tukea tarvitseville vanhuksille.

Ohjaajan työ koostuu ryhmäläisten kokonaisvaltaisesta huolenpidosta ja avustamisesta sekä virikkeellisyyden tukemisesta päivän aikana. Ohjaaja työskentelee toimintakykyä tukevassa vanhusten päiväryhmässä torstaisin, kerran viikossa. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa.

Kelpoisuusehtona ohjaajan tehtävään on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatillinen perustutkinto (esim. lähihoitaja) tai muu soveltuva sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkinto ja oikeusturvakeskuksen (Valvira) todistus. Noudatamme tartuntatautilain 48 §:n ja 48 a §:n edellyttämää suojaa.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta vanhustyöstä ja toivomme työhön asiakaslähtöistä ja positiivista asennetta.

Työ on osa-aikainen, yksi (1) päivä viikossa (torstaisin).
Työpäivän kesto on keskimäärin 7t 39 min, joka ajoittuu noin klo 7.30 -16 välille.
Tehtäväkohtainen kuukausipalkka on 2170,60€/kk.

Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja tehtävä alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävään valitun on toimitettava todistus huumausainetestistä.

Haastattelut tehtävään aloitamme hakuajan päätyttyä.

Lisätietoja

https://www.kuopio.fi/fi/ikaihmisten-toimintakeskuspalvelut

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa 8.8.2022 asti sähköpostitse alue-esimies Pia Hietala, pia.hietala@kuopio.fi.

Lisätietoja

Kuopion kaupunki, Vanhusten toimintakeskus

Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveystoimen, pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin palvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Savossa on sen jälkeen yksi järjestäjä, joka on vastuussa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluista. Suomessa tulee olemaan yhteensä 21 hyvinvointialuetta, joista viiden alueella on yliopistollinen sairaala. Yksi näistä alueista on Pohjois-Savo, jossa Kuopion yliopistollinen sairaala KYS vastaa erikoissairaanhoidosta. Vuoden 2023 alussa hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö alueen kunnista ja kuntayhtymistä ns. vanhoina työntekijöinä henkilöstösiirtosopimuksella. Henkilöstöä hyvinvointialueella tulee olemaan noin 12.500 henkilöä.

Myös tämä kyseinen avoinna oleva tehtävä siirtyy liikkeen luovutuksen periaattein 1.1.2023 lukien Pohjois-Savon hyvinvointialueelle.


Osoite: Räätälintie 3, 72100 Karttula
Kuopion kaupunki - Savuton työpaikka Kuopion kaupunki - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat