Skip to main content
test
Ohjaajan sijaisuus Palvelukoti Nuutti - Euran kunta

EURAN KUNNASSA on haettavana ohjaajan sijaisuus kestäen 18.6.2023 asti.

Ensisijaisena paikkana Palvelukoti Nuutti.

Tarvitsemme juuri sinua täydentämään energistä ja ammattitaitoista työntekijäjoukkoamme Euran kunnan vammaispalveluissa.

Nuutti on asumispalveluyksikkö kahdeksalle autismin kirjoon kuuluvalle henkilölle. Ohjaajan tehtävänä on osallistua Palvelukoti Nuutin kehitysvammaisten asukkaiden hoitoon ja ohjaukseen sekä arjenhallinnan taitojen ja itsenäisyyden tukemiseen.

Työote on kuntouttava ja lähtökohtana on asukkaan yksilöllisyys, omatoimisuus ja kunnioitetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta. Työntekijä osallistuu omalta osaltaan asumisyksikön kehittämiseen. Työ on kolmivuorotyötä ja työntekijöiden käytössä on autonominen työvuorosuunnittelu. Työpaikkana Nuutti on työntekijää arvostava moniammatillinen työyhteisö.

Tarjoamme sinulle ihanat asukkaat, mahtavat ja ammattitaitoiset työkaverit, ja moniammatillisen työyhteisön. Euran kunnalla työskentelyn etuihin kuuluu ePassi, koulutusmyönteinen ympäristö (räätälöimme Sataedun ja Winnovan kanssa koulutuksia, etenkin täydennyskoulutuksia oppisopimuksella), mahdollisuus kehittää itseään ammatillisesti työnkierron avulla (siirtyminen vanhus- ja vammaispalveluyksiköissä sisäisesti).

Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi (amk) tutkinto. Eduksi katsotaan työkokemus kehitysvammahuollosta ja joilla on näyttöä vaativasta asiakastyöstä erityisryhmien parissa, erityisesti autismin kirjoon kuuluvien asiakkaiden kohtaamisesta.
Lisäksi työntekijältä toivomme innostavaa asennetta, oma-aloitteisuutta, joustavaa ja päättäväistä työotetta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaan.
Valitun on ennen tehtävän aloitusta esitettävä todistus suoritetusta hygieniapassista viimeistään 30 päivän kuluttua valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Edellytämme tartuntatautilain 48§ mukaista rokotussuojaa. Tehtävän täyttämisessä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Työ alkaa 15.8.22 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoa palvelukodeista löydät kunnan kotisivuilta: https://www.eura.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/vammaispalvelut/ ja vammaispalvelujen omalta Instagram tililtä @vammaispalvelut_eura.

Euran kunta on savuton työyhteisö.

Lisätietoja

http://www.eura.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Asumispalveluiden esimies Anu Saarni, puh. 044 422 4300

Lisätietoja

Euran kunta, Perusturvapalvelut, Vanhusten ja vammaisten palvelut, Vammaispalvelut, Palvelukoti Nuutti

Eura on n. 11 500 asukkaan vireä, viihtyisä, vetovoimainen ja turvallinen kunta eteläisessä Satakunnassa. Työnantajana Euran kunta tarjoaa haastavia ja monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Kunnan tavoitteena on taata osaavan ja motivoituneen henkilöstön rekrytointi kunnan palvelutehtäviin. Euran kunnan henkilöstöpoliittisia arvoja ovat avoimuus, yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, oikeudenmukaisuus sekä vaikuttamismahdollisuus.


Osoite: Nuutinkuja 3, 27510 Eura
Euran kunta - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat