Ohjaamokoordinaattori - Pudasjärven kaupunki

Hei Sinä innokas kehittäjä!

Tule ohjaamotoiminnan kehittäjäksi Pudasjärvelle valmistuvaan Hyvän Olon Keskukseen!

Pudasjärvi on mukana Mahdollisuuksien Pohjoinen - JobBoost Koillis-Suomi ESR -rahoitteisessa hankkeessa, joka toteutetaan ajalla 1.9.2020 - 30.4.2023. Hankkeen tavoitteena on tehostaa työnhakijoiden ohjautumista oikea-aikaisesti alueen työllisyyttä edistäviin palveluihin ja työpaikkoihin, vastata yritysten ja työnhakijoiden osaamisen kehittämistarpeisiin sekä edistää alueen yritysten osaavan työvoiman saatavuutta. Hankkeessa kehitetään erilaisia alueellisia ja paikallisia kumppanuusmalleja sekä duuni- ja koulutusagenttien toimintamalleja. Lisäksi hankkeessa toteutetaan alueen työmahdollisuuksia markkinoivia kampanjoita sekä kehitetään rekrytointimalleja ja asettautumispalveluita. Hankkeen päätoteuttaja on Naturpolis Oy. Osatoteuttajia ovat Pudasjärven kaupunki, Posion kunta, Kainuun ammattiopisto, Koulutuskuntayhtymä OSAO sekä KSAK Oy.

Haemme Pudasjärvelle hankkeeseen ohjaamokoordinaattoria ajalle 1.9.2020 - 30.4.2023

Ohjaamokoordinaattorin tehtävä on osa Pudasjärven kaupungin työllisyyspalveluita. Ohjaamo -koordinaattorin keskeisiin tehtäväalueisiin kuuluvat kaikenikäisten ohjaamomallin mukaisen toiminnan kehittäminen palvelumuotoilun avulla Pudasjärvelle Hyvän Olon Keskukseen yhdessä työllisyyspalvelujen ja monialaisen verkoston asiantuntijoiden kanssa. Lisäksi tehtäviin kuuluu kaikenikäisten ohjaamotoiminnan monialaisten lähi- ja etäpalvelujen ja prosessien koordinointi sekä ohjaamo-tiimin luominen, palvelupisteen toiminnallinen suunnittelu ja aikataulutus, raportointi ja viestintä sekä markkinointi, palvelupisteen ylläpitoon liittyvät tehtävät sekä palveluohjaus ohjaamotoiminnassa. Lisäksi ohjaamokoordinaattori toimii yhteyshenkilönä kaikenikäisten ohjaamoon ja muihin mahdollisiin yhdyspintahankkeisiin ja -palvelujen suuntaan.

Ohjaamokoordinaattori on myös yhdyshenkilö työnantajiin päin ja toimii duuniagenttina. Tehtävä sisältää asiakastyötä valmennuksen muodossa yritysrajapinnassa. Henkilökohtaisen asiakastyöskentelyn lisäksi ohjaamokoordinaattori osallistuu tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen ja monialaiseen verkostoyhteistyöhön. Ohjaamokoordinaattori on mukana duuniagenttimallin ja alueellisen kumppanuusmallin kehittämisessä yhdessä muiden kuntien duuni- ja koulutusagenttien kanssa.

Ohjaamokoordinaattorilta edellytetään tehtävään soveltuvaa koulutusta, kokemusta työllisyys- tai rekrytointipalveluihin liittyvistä tehtävistä ja asiakastyöskentelystä. Tehtävässä vaaditaan vahvaa osaamista yrityskentältä ja digitaalisten menetelmien ja työkalujen käytöstä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja organisointitaitoja, aktiivista työskentelytapaa itsenäisesti ja tiimissä. Tehtävässä tarvitaan positiivista ja ulospäinsuuntautunutta persoonaa, jolla on innokas kehittämisote. Aikaisempi kokemus hanketoiminnasta ja toimintaympäristön tuntemuksesta katsotaan eduksi.

Tehtävä voi sisältää ilta- ja viikonlopputyötä sekä matkustusta hankealueella. Oman auton käyttömahdollisuus välttämätöntä.

Valittavan on esitettävä hyväksyttävä rikosrekisteriote ennen työsuhteen alkua. Koeaika 4 kk. Palkkaus hankesuunnitelman mukaan.

Palkkaus edellyttää Ely-keskuksen myönteistä rahoituspäätöstä hankkeelle.

Lähetä hakemuksesi 11.8.2020 klo 12.00 mennessä www.kuntarekry.fi kautta.

Lisätietoja

http://www.pudasjarvi.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätiedustelut 10.8.2020 klo 15-16, Irina Hallikainen, työllisyyspäällikkö, puh. 050 4058 409.

Pudasjärven kaupunki, Työllisyyspalvelut
Osoite: Varsitie 7, 93100 Pudasjärvi

Maailman hirsipääkaupunki Pudasjärvi on noin 8000 asukkaan maaseutukaupunki Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin rajalla. Maakunnan hallinnollinen ja kaupallinen keskus Oulu on vain noin tunnin päässä kauniista pitäjästämme. Pudasjärven kaupunki korostaa toiminnassaan paikkakunnan elinvoimaisuuden vahvistamista ja hyvää palvelurakennetta. Pudasjärven symboleita ovat Syötteen tunturialue hiihtokeskuksineen sekä kaupunkimme läpi virtaava Iijoki. http://www.pudasjarvi.fi http://www.syote Pudasjärven kaupunki korostaa toiminnassaan paikkakunnan elinvoimaisuuden vahvistamista ja hyvää palvelurakennetta.