Ohjaamonuorisotyöntekijä - Keravan kaupunki

Keravan Nuorisopalveluilla on haettavana määräaikainen ohjaamonuorisotyöntekijän toimi. Toimi liittyy nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämishankkeeseen, jota rahoittaa OKM ja Keravan kaupunki. Hankkeen kesto on enintään kolme vuotta ja on riippuvainen myönnettävästä hankerahoituksesta.

Ohjaamo on alle 30-vuotiaille nuorille suunnattu palvelupiste, josta nuoret saavat matalalla kynnyksellä neuvontaa ja ohjausta ja yksilölliset tarpeet huomioivaa tukea. Ohjaamot ovat osa nuorisotakuun toteutusta ja tällä hetkellä Ohjaamoja on eri puolilla Suomea noin 70kpl.
Ohjaamoiden palveluita toteutetaan moniammatillisesti. Keravalla Ohjaamotoimintaa on toteutettu vuodesta 2014 alkaen ja toiminnassa ovat mukana kaupungin omien toimialojen lisäksi TE-palvelut ja alueen oppilaitoksia ja työnantajia. Keravan Ohjaamo sijaitsee kaupungintalon kupeessa, keskellä elävää Keravan keskustaa.

Ohjaamonuorisotyöntekijän tehtäviin kuuluu:
-Keravan Ohjaamon tieto- ja neuvontatyön kehittäminen asiakaspalvelun ja palveluihin ohjautumisen ja asiakaspalvelun prosesseja kehittäen
-Nuorten palveluihin ohjautumisen sujuvoittaminen palveluista tiedottamalla ja monialaista yhteistyötä edistämällä
-Ohjaamon tieto- ja neuvontatyön jalkauttaminen peruskouluihin, toisen asteen oppilaitoksiin ja muihin nuoria kokoaviin paikkoihin
-Käytännön ohjaustyö Ohjaamossa
-Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä muiden Ohjaamon toimintaan osallistuvien tahojen ja toimijoiden kanssa
-Toimiminen osana Keravan Nuorisopalveluiden etsivän nuorisotyön tiimiä

Hakijoilta edellytämme nuoriso- tai sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoa tai aikaisempaa opistotutkintoa. Edellytämme myös aiempaa kokemusta nuorisotyöstä, etsivästä nuorisotyöstä, sosiaalityöstä, työllisyyspalveluista tai muusta tehtävässä suoriutumista tukevasta työstä. Ajokortti ja oman auton käyttömahdollisuus ovat eduksi.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia tiimissä. Eduksi katsotaan verkostotyön ja palveluverkoston tuntemus ja tieto- ja neuvontatyön perusteiden hallinta. Työ sisältää ilta- ja viikonlopputyötä ja tehtävä kuuluu Nuorisopalveluiden Kehittäminen ja projektit -toimintayksikköön yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa.

Työntekijän on ennen työn vastaanottamista esitettävä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä todistus terveydentilasta. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 3 kk koeaikaa. Keravan kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

https://www.kerava.fi/
https://kerava.fi/kerava-info/kerava-työnantajana

va nuorisosihteeri Jyrki Malinen, 040 318 2196
va rehtori Mia Talikka, 040 318 2214

Vapaa-ajan ja hyvinvoinnin toimiala, Nuorisopalvelut
Osoite: Kauppakaari 11, 04200 Kerava

Kerava on pääkaupunkiseudun pohjoinen kärki. Alle puolessa tunnissa Helsingin keskustasta pääset meille, vehreään puistojen ja ihmisten pikkukaupunkiin. Kerava on kekseliään ja kestävän kehityksen edelläkävijä, hyvän elämän kaupunki. Tämän mahdollistavat kaupungin noin 1700 osaavaa ja arvostettua työntekijää. Noin 36 tuhannen asukkaan Keravan saavutat helposti niin pääradan junalla kuin autoillenkin.
Keravan nuorisotyön toiminta-ajatuksena on lasten ja nuorten yksilöllisen kasvun tukeminen luomalla heille turvallinen ja virikkeellinen elinympäristö. Keravalaisessa nuorisopolitiikassa lasten ja nuorten mielipiteet huomioidaan heitä koskevassa päätöksenteossa. Nuorisotyön keskeisiä tavoitteita ovat kasvatuksellisen nuorisotyön vahvistaminen, osallisuuden edistäminen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen. Perusajatuksena ja lähtökohtana on, että nuorisotyön tulee tuottaa palveluja nuorten kanssa yhdessä; nuoria osallistavin menetelmin. Keravan nuorisopalveluiden arvopohjan luovat yksilön kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus.

Tutustu työnantajaan