Ohjelmistosuunnittelija - Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia hakee ohjelmistosuunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.4.2021 - 31.3.2022.

Ohjelmistosuunnittelijan työtehtäviin kuuluu Otavian käyttämien verkko-oppimisympäristön ja oppilaitoshallintajärjestelmän ominaisuuksien jatkokehitys ketteriä menetelmiä käyttäen. Osaamisesi voi olla painottunut backend- ja/tai frontend-kehitykseen.

Edellytämme hyviä tiimityöskentelytaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja halua oppia uutta sekä ohjelmointitaitoja ja kokemusta sovelluksien kehittämisestä. Tulet toimimaan yhdessä muiden kehitystiimin jäsenten kanssa sekä läheisessä yhteistyössä muiden Otavian tiimien kanssa vastaten sovelluksiemme kehitystarpeisiin.

Sovelluksiemme palvelinpään kehittäminen tapahtuu pääasiassa Java EE -ohjelmointikielellä ja käyttöliittymän kehittäminen React-pohjaisesti. Katsomme siis eduksi, jos sinulla on kokemusta ja taitoja seuraavista: Java, REST, SQL, JavaScript, TypeScript, React tai Redux.

Tehtävää on mahdollista hoitaa etätyönä, johon kuuluu velvollisuus käydä tehtävien niin vaatiessa lähitoimipisteessä Otavian kampuksella Otavassa.

Valitulle asetetaan koeaika.

Lisätietoja

https://otavia.fi
https://otavanopisto.muikkuverkko.fi/

Tutustu työnantajaan

Jari Lankinen 044 794 5104, jari.lankinen@otavia.fi

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavia
Osoite: Otavantie 2 b, 50670 Otava

Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian visiona on olla kansainvälinen, rohkeasti kokeileva ja kehittävä oppilaitos, jonka toimintakulttuuri innostaa ja saa ihmiset uskomaan itseensä ja osaamiseensa. Otavian toiminnan tavoitteena on palvella opiskelijoita, ja erityisesti niitä, jotka eivät muuten tule palvelluiksi. Opinnoissa mahdollistetaan yksilölliset oppimispolut ja tuetaan yhteisöllistä oppimista. Tämän rinnalla erityisesti verkko-opinnot antavat mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun.