Skip to main content
test
OMA-valmentaja / Työllisyys- ja kasvupalvelut - Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut on osa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualuetta. Tehtävämme on työvoima- ja yrityspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen työnhakija-, työnantaja- ja yritysasiakkaillemme. Autamme työnantajaa ja työntekijää kohtaamaan. Edistämme työperäistä maahanmuuttoa sekä tuemme maahanmuuttajien kotoutumista, työllistymistä ja yrittäjyyttä. Kaikessa tekemisessämme näkyy rohkeus, halu kehittää ja kehittyä.

Teemme työtä uudistavalla otteella työllisyyden ja kaupungin elinvoiman edistämiseksi. Olemme mukana Pirkanmaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa ja valmistaudumme parhaillaan TE-palvelut 2024-uudistukseen.

Haemme OMA-valmentajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen 2.1.-31.12.2024.

Kansainvälisen osaamiskeskuksen (OSKE) OMA-valmentajana tehtävänäsi on edistää vieraskielisten työnhakijoiden työllistymistä, kotoutumista ja koulutukseen ohjautumista. Työskentelet asiakkaiden kanssa, joilla perusvalmiudet, kuten luku- ja kirjoitustaito, opiskelu- ja työnhakuvalmiudet ja digitaidot ovat heikot. Palveluprosessi sisältää palvelutarpeen arvioimisen, kotoutumis- ja työllistymissuunnitelmien laatimisen, kokeilulain mukaisten palvelujen toteuttamisen ja ohjaamisen palveluihin, joilla edesautetaan asiakkaiden työllistymistä, kotoutumista sekä työllistymissuunnitelman toteutumisen seurannan. Muun palvelutarpeen ilmetessä asiakas ohjataan muun viranomaisen tai palveluntuottajan palveluihin.

Lisäksi tehtävä sisältää verkostoyhteistyötä viranomaisten, oppilaitosten, palveluntuottajien ja 3. sektorin kanssa asiakastilanteisiin liittyen. OMA-valmentajana sinulla on henkilökohtainen vastuu nimetyistä asiakkaista, koordinoit näiden työllistymisprosessia ja tarvittaessa valmennat ja ohjaat ryhmämuotoisesti. Neuvot työnhakija-asiakkaita työttömyysturvan saamiseen liittyvistä työvoimapoliittisista edellytyksistä ja neuvot työttömyysetuuden hakemisessa. Teet työttömyysturvalausuntoja kokeilulain määrittämissä puitteissa ja työttömyysturva-asioissa tehdään yhteistyötä TE-toimiston kanssa ja lisäksi teet tarvittaessa selvityspyynnöt. Tehtäviisi kuuluu myös työtarjousten ja työtiedotteiden tekeminen sekä tarjousten etenemisen seurannan vastaaminen. Lisäksi OMA-valmentaja tekee yhteistyötä yritys- ja rekrytointikoordinaattorien sekä tarvittaessa työnantajien kanssa työnhakijan työllistymisprosessiin liittyen.

Kansainvälisen osaamisen palveluiden OMA-valmentajan toimintakenttä on Pirkanmaan laajuinen ja palvelut tuotetaan keskitetysti kaikille Pirkanmaan alueella asuville kotoaikaisille työnhakijoille.

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto sekä hyvä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävässä on eduksi tuntemus maahanmuuttajien kotoutumisesta ja vieraskielisten työllistymistä edistävien palveluista sekä lakisääteisistä julkisista kotoutumispalveluista. Tehtävässä arvostetaan palveluhenkisyyttä ja valmennuksellista otetta, kykyä sujuvaan yhteistyöhön työntantajien, oppilaitosten edustajien ja työnhakijoiden kanssa sekä palveluiden markkinointikykyä. Eduksi on myös kokemus tai tuntemus työllisyyttä edistävistä maahanmuuttajapalveluista ja työllisyys- ja yrityspalveluista sekä osaamisen kehittämisen palveluista. Eduksi katsotaan valmius palvelujen esittelyyn ja kokemus palvelujen yksilöllisestä markkinoinnista.

Tehtävä sisältää laaja-alaista julkisen vallan käyttöä lakisääteissa työnhakija-asiakkaan palveluprosessissa. Tämän vuoksi eduksi katsotaan kyky soveltaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä (Laki työllisyyden kuntakokeilusta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, työttömyysturvalaki ja laki kotoutumisen edistämisestä).

Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkasta 2989,20 €/kk, työkokemuslisästä sekä mahdollisista muista palkanlisistä.

Käytämme tehtävässä kuuden kuukauden koeaikaa. Pyydämme, että merkitset hakemukseesi kelpoisuutesi ja liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn. Alkuperäiset todistukset katsotaan mahdollisessa haastattelussa.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyyminä rekrytointina. Se tarkoittaa, että rekrytoija ei näe Kuntarekryyn tallentamiasi henkilöön viittaavia tietoja kuten nimi, ikä, sukupuoli, äidinkieli ja valokuva. Vältäthän tuomasta näitä tietoja esille hakulomakkeella ja hakemustekstissäsi.

Täytä tehtävän kannalta oleelliset koulutus- ja työkokemustiedot sekä vapaamuotoinen hakemusteksti Kuntarekryn lomakkeelle, jotta rekrytoija näkee ne. Hakemuksen liitteet (esim. tutkintotodistukset ja CV) näkyvät rekrytoijalle vasta sen jälkeen, kun haastatteluun kutsuttavat on valittu.

Lisätietoja tehtävästä antaa tiimiesihenkilö Jutta Peltonen, puh. 040 647 2776, etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Hakuaika päättyy 1.12.2023.

Tehtäviä haetaan Kuntarekryssä Hae työpaikkaa -painikkeesta. Ohjeita hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi.

Näetkö itsesi jo osana meitä? Tervetuloa Tampereen tekijäksi!

Lisätietoja

http://www.tampere.fi/tyo

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietojen antaa tiimiesihenkilö Jutta Peltonen, puh. 040 647 2776, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki, joka on tunnettu rohkeista teoistaan ja yhdessä tekemisestä. Rakennamme Tampereen kaupunkia noin 8 500 huippuammattilaisen Tampereen tekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi. Meillä on hyvä ja eteenpäin katsova tekemisen meininki, Tampereen rento asenne. Tule osaksi tätä moniammatillista ja asiantuntevaa joukkoa!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: 33100 Tampere
Tampereen kaupunki - Savuton työpaikka Tampereen kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat