OMA-valmentaja / Työllisyys- ja kasvupalvelut - Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ovat osa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualuetta. Tuotamme tavoitteellisia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä kumppanuuteen perustuvia palveluita työnhakija- ja yritysasiakkaille. Tavoitteenamme on kehittää työnhakijoiden osaamista ja työelämätaitoja sekä edistää työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta Tampereella ja Pirkanmaalla. Lisäksi koordinoimme Tampereen kaupungin maahanmuuttotyötä sekä kansainvälisten osaajien houkutteluun liittyviä yrityspalveluita. Kasvupalvelukokonaisuuteen kuuluu myös Tampereen kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen.

Haemme OMA-valmentajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen alkaen 01.11.2021 tai sopimuksen mukaan ja kestäen 30.06.2023 saakka. Tehtävä sijoittuu työhön ja koulutukseen ohjaaviin monialaisiin palveluihin.

OMA-valmentajan tehtävänä on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Palveluprosessi sisältää palvelutarpeen arvioimisen, työllistymissuunnitelman laatimisen, kokeilulain mukaisten palvelujen toteuttamisen ja ohjaamisen palveluihin, joilla edesautetaan asiakkaiden työllistymistä sekä työllistymissuunnitelman toteutumisen seurannan.

Lisäksi tehtävä sisältää neuvonta- ja ohjaustehtäviä sekä yritys- ja verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. OMA-valmentaja palvelee asiakkaitaan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti ja hyödyntää tilanteeseen sopivia palvelukanavia. Palvelutarvetta arvioidaan koko asiakasprosessin ajan. Asiakkaan kanssa laaditaan palvelutarpeen edellyttämä suunnitelma, sovitaan siihen liittyvistä toimista ja kerrotaan asiakkaan oikeuksista ja velvollisuuksista suunnitelmaan liittyen. OMA-valmentaja seuraa suunnitelmassa sovittujen palvelujen etenemistä, sekä ohjaa asiakkaita palvelutarpeen mukaisiin julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin ja tekee niitä koskevat sopimukset ja päätökset kokeilulain puitteissa. OMA-valmentaja tekee myös työtarjouksia, vastaa tarjousten etenemisen seurannasta sekä mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Työhön sisältyy tarvittaessa asiakkaan osaamisen kehittämisen tarpeiden selvittäminen sekä sopivien koulutuspolkujen rakentaminen. Tehtävä sisältää laaja-alaista julkisen vallan käyttöä asiakkaan koko palveluprosessissa. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää kykyä hallita ja soveltaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta, työttömyysturvalaki, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta ja laki kotoutumisen edistämisestä).

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö (sosiaalityöntekijä, sosionomi (AMK) tai kuntoutuksenohjaaja (AMK). Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Eduksi katsotaan kokemus työllisyys- ja yrityspalveluista, asiakastyöstä ja ryhmien ohjaamisesta sekä Tampereen kaupunkiseudun työmarkkinoiden ja elinkeinoelämän tuntemus ja englannin kielen taito. Arvostamme palveluhenkisyyttä ja valmennuksellista työotetta. Onnistuaksesi tässä tehtävässä tarvitset luontevia ja aktiivisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja työnantajien, oppilaitosten edustajien sekä työnhakijoiden kanssa.

Käytämme viroissa koeaikaa, joka vuotta lyhyemmässä määräaikaisessa virkasuhteessa voi olla enintään puolet virkasuhteen kestosta.

Pyydämme, että liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn.

Lisätietoja tehtävästä antavat palvelupäällikkö Minna Salminen, puh. 044 431 4275 sekä tiimiesimies Arja Kemppainen, puh. 040 806 3615. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Hakuaika päättyy 21.10.2021.

Tehtäviä haetaan Kuntarekryssä Hae työpaikkaa -painikkeesta. Ohjeita hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html.
Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, rekrytointi.pirkanmaa@monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan
  • Tampereen kaupunki, Työllisyys- ja kasvupalvelut
  • TyöpaikkaMääräaikainenKokoaikatyö
  • TRE-01-2137-21
  • 1.11.2021 tai sopimuksen mukaan
  • KVTES
  • 6.10.2021 - 21.10.2021 23:59
  • TamperePirkanmaa

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antavat palvelupäällikkö Minna Salminen, puh. 044 431 4275 sekä tiimiesimies Arja Kemppainen, puh. 040 806 3615. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi.

Lisätietoja

Tampereen kaupunki, Työllisyys- ja kasvupalvelut

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!


Osoite: PL 487, 33101 Tampere
Tampereen kaupunki - Savuton työpaikka Tampereen kaupunki - Vastuullinen kesätyönantaja Tampereen kaupunki - Vastuullinen työnantaja

Sinulle suositellut työpaikat