OMA-valmentaja / Työllisyys- ja kasvupalvelut - Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut ovat osa elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualuetta. Tuotamme tavoitteellisia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä kumppanuuteen perustuvia palveluita työnhakija- ja yritysasiakkaille. Tavoitteenamme on kehittää työnhakijoiden osaamista ja työelämätaitoja sekä edistää työnantajien osaavan työvoiman saatavuutta Tampereella ja Pirkanmaalla. Lisäksi koordinoimme Tampereen kaupungin maahanmuuttotyötä sekä kansainvälisten osaajien houkutteluun liittyviä yrityspalveluita. Kasvupalvelukokonaisuuteen kuuluu myös Tampereen kaupungin yritys- ja työnantajapalvelujen järjestäminen ja kehittäminen.

Haemme OMA-valmentajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen 30.6.2023 asti.

OMA-valmentajan ydintehtävänä on edistää niiden asiakkaiden sijoittumista avoimille työmarkkinoille, jotka tarvitsevat yksilöllistä ja monialaista tukea työllistyäkseen. Työn toteuttaminen edellyttää työllistymistä tukevien palvelukokonaisuuksien rakentamista hyödyntämällä eri toimijoiden tuottamia palveluja. Työssä korostuu moniammatillisuus ja yhteistyö. OMA-valmentajan tehtävänä on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista. Palveluprosessi sisältää palvelutarpeen arvioimisen, työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan aktivointi- tai monialaisen työllistymissuunnitelman laatimisen, kokeilulain mukaisten palvelujen toteuttamisen ja ohjaamisen palveluihin, joilla edesautetaan asiakkaiden työllistymistä sekä työllistymissuunnitelman toteutumisen seurannan. Tehtävässä tulee hallita ja osata soveltaa työtä ohjaavaa lainsäädäntöä.

Tehtävä sisältää neuvonta- ja ohjaustehtäviä sekä yritys- ja verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kanssa. OMA-valmentaja palvelee asiakkaitaan yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti ja hyödyntää tilanteeseen sopivia palvelukanavia. OMA-valmentaja hyödyntää asiakastyössä laajasti sähköisiä työvälineitä ja ohjaa asiakasta käyttämään tietoyhteiskunnan tarjoamia digitaalisia työvälineitä. OMA-valmentajalla on henkilökohtainen vastuu nimetyistä asiakkaista ja hän koordinoi nimettyjen asiakkaiden työllistymisprosessia.

OMA-valmentaja vastaa tarvittaessa asiakkaan osaamisen kehittämisen tarpeiden selvittämisestä sekä sopivien koulutuspolkujen rakentamisesta suhteessa työmarkkinoiden tarpeisiin. Lisäksi OMA-valmentaja tekee yhteistyötä yritysten ja muiden työnantajien kanssa erityisesti palkkatukipaikkojen täyttämiseen, työkokeiluihin ja koulutuksellisiin ratkaisuihin liittyen.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu sosionomi tai kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Eduksi katsotaan työllisyys- ja yrityspalveluiden tuntemus. Tehtävässä arvostetaan kokemusta asiakastyöstä ja ryhmien ohjaamisesta, palveluhenkisyyttä ja valmennuksellista työotetta. Onnistuaksesi tässä tehtävässä tarvitset luontevia ja aktiivisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Englannin kieli katsotaan eduksi.

Pyydämme, että liität kopiot kelpoisuuden osoittavista tutkintotodistuksista sähköiseen hakemukseen Kuntarekryyn.

Käytämme viroissa kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat palvelupäällikkö Mirva Rosholm, puh. 040 187 1434 ja tiimiesimies Ilona Huuhtanen, puh. 040 806 2300, sähköpostitse etunimi.sukunimi@tampere.fi

Hakuaika päättyy 18.1.2021.
Hakeminen Kuntarekryn kautta ja ohjeet hakemiseen löydät https://www.tampere.fi/tyo-ja-yrittaminen/meille-toihin.html.

Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemusten klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa haussa huomioon.

Lisätietoa hakemisesta saat Monetra Pirkanmaan rekrytointipalveluista puh. 040 806 3184, hr.pirkanmaa@monetra.fi

On vain yksi Tampere, mutta monta syytä tulla ja jäädä. Tampereen tavoitteena on olla korkean osaamisen kaupunki, arjen ykkönen ja vetovoimainen elämyskaupunki. Olemme kompaktin kokoinen kaupunki, jossa tykätään työskennellä, asua ja opiskella. Tehtävämme on varmistaa, että palvelut ovat sujuvia, liikkuminen helppoa ja vapaa-ajan mahdollisuudet monipuolisia. Tarjoamme sinulle Tampereen kaupungilla vakaan työpaikan vastuullisessa ympäristössä sekä monipuoliset työsuhde-edut. Tule osaksi monialaista osaajajoukkoamme tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä kaupunkilaisten hyväksi. Tule Tampereen tekijäksi!

Tampereen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.tampere.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antavat palvelupäällikkö Mirva Rosholm, puh. 040 187 1434 ja tiimiesimies Ilona Huuhtanen, puh. 040 806 2300, sähköpostitse etunimi.sukunimi@tampere.fi

Tampereen kaupunki, Työllisyys- ja kasvupalvelut
Osoite: PL 487, 33101 Tampere

Tampereen kaupunki on Pirkanmaan suurin työnantaja. Rakennamme yhdessä Tampereen kaupunkia noin 14 500 työntekijän voimin. Työmme on merkityksellistä ja yhteiskunnallisesti arvokasta, työtä kaupunkilaisten hyväksi.

Kaupungin tekemisessä näkyy kumppanuus- ja kehittämiskulttuuri, jossa johtaminen on mahdollistavaa, henkilöstö kehittää ja yhteisöllisyys on vahvaa. Osallistumme vuosittain Vastuullinen Kesäduuni -kampanjaan ja olemme sitoutuneet toteuttamaan sen periaatteita jokapäiväisessä työssämme ympäri vuoden. Kampanjan ja kaupungin periaatteita ovat muun muassa hyvä hakijakokemus sekä oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus.

Menestyäkseen kaupunki tarvitsee joukkoonsa parhaat osaajat. Tule osaksi moniammatillista ja asiantuntevaa henkilöstöämme!

Tampereen kaupunki - Savuton työpaikka