Omaishoidon Palveluohjaaja - Pieksämäen kaupunki

Ohjaajan tehtäviin kuuluu omaishoidon tuen hakemusten käsittely ja omaishoidon tuesta päättäminen. Työ sisältää omaishoidontuen hakijoiden toimintakyvyn kartoittamista ja palvelutarpeen arviointia, asiakassuunnitelmien laatimista omaishoidontuen asiakkaille, kotikäyntejä, asiakastapaamisia, omaishoidontukeen liittyvien palvelujen järjestämistä ja palkkioiden maksatuksesta huolehtimista, verkostotyötä sekä omaishoitoperheiden ohjausta ja neuvontaa. Lisäksi työ edellyttää omaishoidon palvelukokonaisuuksien kehittämistä sekä mukana olemista alueellisessa kehittämistyössä.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen koulutus. Hakijoilta edellytämme palvelujärjestelmän monipuolista tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, kykyä toimia erilaisissa verkostoissa, oma-aloitteisuutta ja valmiutta itsenäiseen työhön sekä positiivista ja uudistushenkistä työotetta.

Eduksi luetaan hyvät tietotekniset taidot ja Pegasos -asiakastietojärjestelmän sekä RAI- toimintakyky-mittarin käytön osaaminen. Virkasuhteen alussa valitun tulee suorittaa hyväksytysti LOVe- lääkehoidon opinnot. Lisäksi tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Hakijalla tulee olla oman auton käyttömahdollisuus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja viikkotyöaika on 38,75 h. Virkaa haetaan sähköisellä hakemuksella suoraan Kuntarekry.fi-sivulta tai kotisivuiltamme www.pieksamaki.fi/palvelut/avoimet-tyopaikat, josta löytyy hakuilmoitus ja sähköinen hakemuslomake, johon liitetään CV/ansioluettelo.

Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä Pieksämäen kaupungin työterveyshuollon antama todistus terveydentilastaan. Virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa ja Pieksämäen kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.pieksamaki.fi

Lisätietoja antavat palveluohjausyksikön esimies Kirsti Piispanen p. 040 6429167 tai
ikääntyvien palvelujen tulosaluejohtaja Rauni-Maaria Kesälahti p.040 1985430.
Sähköposti etunimi.sukunimi@pieksamaki.fi
Haastattelut ovat 25.02.2019.

Pieksämäen kaupunki, Perusturva
Osoite: Tapparakatu 1-3, Pieksämäki

Pieksämäki on n. 18 000 asukkaan kaupunki Etelä-Savossa. Kaupunki on tunnettu rautateiden risteyspaikkakunta ja se sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella keskellä Suomea. Luonto on lähellä ja kulttuuri- ja liikuntaharrastusten mahdollisuudet ovat monipuoliset. Kaupungin perusturvan vastuualue järjestää perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille.

Tutustu työnantajaan