Oman äidinkielen opettaja, englanti - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan suomenkielinen opetustoimi hakee lukuvuodeksi 2020-2021 oman äidinkielen ylläpito-opetukseen opettajaa englannin kieleen.

Opetus on perusopetusta täydentävää opetusta ja tarkoitettu joko äidinkielenään kyseistä kieltä puhuville oppilaille tai sellaisille oppilaille, jotka ovat ulkomailla asuessaan oppineet kyseisen kielen. Opetuksen tarkoituksena on ylläpitää jo opittua kielitaitoa. Opetusryhmiä on noin 5, ja opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa opetusryhmää kohti. Opetus järjestetään oppilaiden koulutuntien jälkeen. Opetuspaikka vaihtelee eri kouluissa eri puolella Kirkkonummea, ja se määräytyy opetusryhmään kuuluvien oppilaiden mukaisesti. Opetusryhmissä on usean vuosiluokan sekä usean koulun oppilaita. Palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan opetusalan virkaehtosopimusta.

Opettajalta edellytetään äidinkielen tasoista kyseisen kielen taitoa ja suomen kielen ymmärtämistä. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan; kyseisen kielen aineopinnot ja pedagogiset opinnot katsotaan eduksi.

Valittujen on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika 5kk.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 293270) 5.6.2020 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.kirkkonummi.fi/

Tutustu työnantajaan

Rehtori Marjo Rantanen, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 0503273734

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut, Kartanonrannan koulu
Osoite: Kartanonkuja 1, 02450 Sundsberg

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.