Skip to main content
test
Oman äidinkielen opettaja, hollanti - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan opetuspalvelut hakee oman äidinkielen sivutoimista tuntiopettajaa hollannin kieleen lukuvuodelle 2023-2024.

Opetus on perusopetusta täydentävää opetusta ja tarkoitettu joko äidinkielenään kyseistä kieltä puhuville oppilaille tai sellaisille oppilaille, jotka ovat ulkomailla asuessaan oppineet kyseisen kielen. Opetuksen tarkoituksena on ylläpitää jo opittua kielitaitoa. Opetusryhmiä on kaksi, ja opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa ryhmää kohti oppilaiden koulutuntien jälkeen. Opetusta järjestetään Vuorenmäen ja Kartanonrannan kouluissa. Ryhmissä on usean vuosiluokan sekä usean koulun oppilaita. Palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan opetusalan virkaehtosopimusta.

Opettajalta edellytetään äidinkielen tasoista kyseisen kielen taitoa ja suomen kielen ymmärtämistä. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan: kyseisen kielen aineopinnot ja pedagogiset opinnot.

Valitun on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika 5 kk.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi 8.6.2023 klo 12.00 mennessä (työavain 534193).

Lisätietoja

http://www.kirkkonummi.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa rehtori Esa Kukkasniemi, puh. 040 1269 407 tai
sähköpostitse etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Lisätietoja

Sivistyksen palvelualue, Opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva yli 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 1 700 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.


Osoite: Eerikinkartanontie 5, Kartanonkuja 1, 02400 Kirkkonummi

Sinulle suositellut työpaikat