Oman äidinkielen opettaja, unkari - Kirkkonummen kunta

Kirkkonummen kunnan suomenkielinen opetustoimi hakee lukuvuodeksi 2020-2021 oman äidinkielen ylläpito-opetukseen opettajaa unkarin kieleen.

Opetus on perusopetusta täydentävää opetusta ja tarkoitettu joko äidinkieleltään kyseistä kieltä puhuville oppilaille tai sellaisille oppilaille, jotka ovat ulkomailla asuessaan oppineet kyseisen kielen. Opetuksen tarkoituksena on ylläpitää jo opittua kielitaitoa. Opetusryhmiä on 1-2, ja opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa opetusryhmää kohti. Opetus järjestetään oppilaiden koulutuntien jälkeen. Opetusryhmissä on usean vuosiluokan sekä usean koulun oppilaita. Palvelussuhteen ehdoissa noudatetaan opetusalan virkaehtosopimusta.

Opettajalta edellytetään äidinkielen tasoista kyseisen kielen taitoa ja suomen kielen ymmärtämistä. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaan; kyseisen kielen aineopinnot ja pedagogiset opinnot katsotaan eduksi.

Valittujen on esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista. Koeaika 5kk.

Hakemukset lähetetään sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi (työavain 293332) 5.6.2020 klo 12:00 mennessä.

Lisätietoja

https://www.kirkkonummi.fi/

Tutustu työnantajaan

Rehtori Maarit Ritakallio, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 040-7236174

SIVISTYS- JA VAPAA-AIKAPALVELUJEN TOIMIALA, Suomenkieliset opetuspalvelut, Suomenkieliset koulut, Nissnikun koulu
Osoite: Masalantie 268, 02430 Masala

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella ja kuuluu HSL- joukkoliikenteen piiriin. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista. Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka. Tutustu meihin osoitteessa www.kirkkonummi.fi