Oman äidinkielen tuntiopettaja, arabia - Jyväskylän kaupunki

Oman äidinkielen tuntiopettaja, arabia - Jyväskylän kaupunki

Suomen vanhin suomenkielinen opettajankoulutuslaitos, yliopiston muut tieteenalat sekä muut oppilaitokset kouluttavat opetusalan ammattilaisia, joista monet ovat jääneet ja vielä useammat haluaisivat jäädä Jyväskylään töihin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että meillä koulujen henkilökunta on maan huippua. Meille erityisen tärkeitä asioita opetustyössä ovat hyvinvointi, osallisuus ja vuorovaikutuksellinen toimintakulttuuri sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen oppimisessa.

Tule työskentelemään noin tuhannen opettajan osaavaan ja ammattitaitoiseen yhteisöön.

Jyväskylän kaupunki hakee

TUNTIOPETTAJAA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEEN, ARABIA

määräajalle 7.1.2020 - 29.5.2020 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetukseen.

Arabian oman äidinkielen opettaja opettaa perusopetuksen opetussuunnitelman liitteen 3 mukaista oppimäärää arabiaa äidinkielenään puhuville, monikielisille 6-18 -vuotiaille esi- perusopetus- ja toisen asteen oppilaille. Oppilaat edustavat kaikkia arabiankielisiä maita, joten opettajalta edellytetään arabian kirjakielen taitoa. Työaika on 20 vuosiviikkotuntia viikossa. Työ on iltapäivä- ja iltapainotteista ja edellyttää oman auton käyttöä.

Lisätietoja opetussuunnitelmasta ja työstä https://peda.net/jyvaskyla/kieku/o-ohll

Kelpoisuusehto on asetuksen 986/1998 mukainen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (OVTES). Tehtävässä käytetään koeaikaa.

Valitun on 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen lasten kanssa työskentelevän rikostaustan selvittämiseksi tarpeellinen rikostaustaote, joka ei saa olla 6 kk vanhempi.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Seuraa meitä:
@jyvaskylanperusopetus & https://www.jyvaskyla.fi/opetus

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi
http://www.jyvaskyla.fi/opetus

Tutustu työnantajaan

palvelupäällikkö Pia Bärlund
puh. 014 266 4889, etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Perusopetuspalvelut
Osoite: 40100 Jyväskylä

Lähes 142 000 asukkaan vireä ja nuorekas Jyväskylä on muuttajien suosikki. Viihtyisä asuinympäristö, luonto, tiivis kaupunkikeskusta, erinomaiset opiskelumahdollisuudet ja monimuotoinen kulttuuri- ja vapaa-ajantarjonta luovat hyvän elämän puitteet. Vietä elämäsi parasta aikaa Jyväskylässä, keskellä Suomea!