test

Salon kaupungin työllisyyspalveluissa on avoinna 2 määräaikaista omavalmentajan virkasuhdetta ajalle 1.3.2022-30.6.2023.

Nyt etsimme joukkoomme tekijää, joka ammattitaidollaan, osaamisellaan ja esimerkillään on valmis tekemään kanssamme Salosta joka päivä vieläkin paremman.

Tehtävät liittyvät 1.3.2021 alkaneeseen työllisyyden kuntakokeiluun (v. 2021-2023) ja sijoittuvat lievää ja tehostettua tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluihin. Omavalmentaja työskentelee asiakaslähtöisesti, ratkaisukeskeisesti ja voimavaralähtöisesti siten, että jokaiselle asiakkaalle löytyisi häntä parhaiten työmarkkinoille vievät ratkaistut. Omavalmentajien keskeisinä tehtävinä ovat julkisen työvoiman- ja yrityspalvelulain mukaiset tehtävät, työnhakijoiden työttömyysturva-asiat, palvelutarpeen arviointi, suunnitelmien tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa sekä laaja-alainen ja tavoitteellinen työttömien ohjaustyö. Asiakkaan tilanteesta riippuen työhön sisältyy palveluohjaus. Työhön kuuluu asiakkaiden palveluihin ja kokeiluun liittyvä kehittämistoiminta. Tehtävissä osittainen etätyömahdollisuus.

Kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus ja riittävä työkokemus.

Lievän tuen tarpeen tiimin omavalmentaja palvelee omatoimisia työnhakijoita, joilla on hyvät edellytykset työllistyä. Omavalmentajan tehtävänä on varmistaa asiakkaan tarvitsemat palvelut ja tuki, joilla turvataan sujuvat siirtymät työhön tai koulutukseen. Tehtävässä korostuu 2.5.2022 voimaan tuleva uudenlainen palvelumalli, jossa tehostetaan erityisesti työnhaun alkuvaiheen prosessia. Tehtävässä edellytetään asiakkaiden palvelemista niin kasvokkain kuin puhelimitse tai sähköisesti. Työtä tehdään ensisijaisesti Waltissa, mutta ajoittain myös kuntakokeilun päivystyspisteessä Voimalassa. Tehtävässä korostuu itseohjautuva ja suunnitelmallinen työskentely paineisissakin ruuhkatilanteissa.

Tehostetun tuen tiimin omavalmentaja palvelee heikossa työmarkkina-asemassa olevia työnhakijoita, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Tehtävässä ratkotaan työllistymisen esteitä yhdessä asiakkaan kanssa ja hänen resurssit ja voimavaransa huomioiden asetetaan yhdessä realistiset tavoitteet työllistymis- ja aktivointisuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Työ sisältää palveluohjausta ja yhteistyötä muun asiakkaan verkoston kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden, Kelan, kolmannen sektorin toimijoiden ja palveluntuottajien kanssa. Pitkissäkin asiakkuuksissa tavoitteena on työelämään siirtyminen tai muun pysyvän ratkaisun löytyminen. Asiakastyötä tehdään pääasiassa kasvotusten, mutta osin myös muita kanavia hyödyntäen.

Haemme tehtäviin oma-aloitteista, asiakaspalveluhenkistä ja itsenäiseen työskentelyyn soveltuvaa henkilöä. Työssä edellytetään työllisyysalan osaamista ja erityisesti julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvan tuntemusta henkilöasiakkaiden osalta sekä muuta työllisyyspalveluiden kentän palveluiden ja toimijoiden tuntemusta. Tehtävässä suoriutuminen edellyttää työtä ohjaavien lakien, ohjeiden ja määräysten hallitsemista ja soveltamista käytännön työssä. Aiempi työkokemus TE-palveluista on eduksi, koska asiakastyössä käytetään työhallinnon URA-asiakastietojärjestelmää ja työhön sisältyy työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä. Huomioimme myös sellaiset hakijat, joilla ei ole aiempaa alan työkokemusta, mutta aidosti kiinnostus tehtävään ja hyvät edellytykset opetella työ perehdytyksen kautta.

Ongelmien ratkaisu vaatii vahvaa ammatillista osaamista ja kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Edellytämme hyviä ohjaustaitoja sekä asiakaslähtöistä ja ratkaisukeskeistä työotetta, koska omavalmentaja kohtaa erilaisissa tilanteissa olevia työnhakijoita. Kyky luoviin ratkaisuihin ja kiinnostus kehittämistoimintaan ovat eduksi. Tämän lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojataitoja sekä reipasta esiintymisvalmiutta.

Molemmissa tehtävissä ensisijainen sijoituspaikka on Waltti, Salorankatu 5-7, Salo. Lievän tuen tiimin omavalmentaja työskentelee lisäksi ajoittain Palvelupiste Voimalassa, Vilhonkatu 2, Salo.

Mielenkiintoisen työn lisäksi tarjoamme sinulle maksuttomia liikuntaryhmiä, laajennettuja työterveyshuollon palveluja, lounasruokailun henkilökuntahintaan, kouluttautumis- ja kehittymismahdollisuuksia sekä liikunta- ja kulttuurietuja. Panostamme hyvään johtajuuteen ja henkilöstömme hyvinvointiin. Tavoitteemme on olla joka päivä parempi kaupunki sekä asukkaillemme, yrittäjillemme, henkilöstöllemme että yhteistyökumppaneillemme. Olemme savuton työnantaja.

Tehtäväkohtainen palkka on 2840,34 euroa kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkan lisäksi 6 kuukauden jälkeen sinulle maksetaan henkilökohtaista palkanlisää.
Virkasuhde täytetään ehdollisena, kunnes valittu on esittänyt valitsevalle viranomaiselle hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Mahdollinen paperihakemus lähetetään osoitteeseen Salon kaupunki / kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Kuoreen merkintä Hakemus / omavalmentaja. Myös paperihakemukset tallennetaan Kuntarekry- järjestelmään. Hakemuksia ei palauteta.

Haku tehtävään päättyy 28.1.2022 klo 12.00.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta, minna.k.virta@salo.fi, 044 7782161
Jos tarvitset apua hakemuksen jättämiseen, ota yhteys rekrytointiyksikköön rekrytointi@salo.fi

Lisätietoja

Työllisyyspalvelut

Salo on toisiaan täydentävien vastakohtien kaupunki. Täällä on hiljaisuutta ja yhdessä tekemistä, älyä ja tunnetta, ennakkoluulotonta teknologiaosaamista sekä ihmisläheisyyttä. Salo on lähes 52 000 asukkaan ja noin 5000 yrityksen kaupunki hyvien kulkuyhteyksien varrella. Yhteydet pääkaupunkiseudulle ja Turun suuntaan ovat nopeat sekä sujuvat, asuminen edullista ja monimuotoinen luonto meri-, joki- ja järvimaisemineen houkuttelee myös loma-asukkaita ja matkailijoita.

Salo on kansainvälisesti tunnettu langattoman tiedonsiirron monipuolisesta osaamisesta. Kaupungissamme on pitkät perinteet maataloudessa sekä metalli- ja puusepänteollisuudessa. Salosta löydät myös monipuoliset ostosmahdollisuudet sekä Suomen parhaan torin.


Osoite: Salorankatu 5-7, 24100 Salo
SALON KAUPUNKI - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat