Omavalmentaja - Jyväskylän kaupunki

Jyväskylä, Laukaa, Muurame ja Äänekoski ovat hakeutuneet työllisyyden kuntakokeiluun ja nämä muodostavat yhdessä Jyväskylän seudun työllisyyskokeilualueen. Kokeilut käynnistyivät 1.3.2021 ja jatkuvat 30.6.2023 saakka. Työllisyyskokeilun myötä kokeilualueelle siirtyy vastuu työmarkkinatuen ja peruspäivärahan piiriin kuuluvien työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden sekä kaikkien alle 30-vuotiaiden ja vieraskielisten työttömien ja palveluissa olevien työnhakijoiden työvoimapalvelujen järjestämisestä. Kokeilun piiriin kuuluu n. 12 000 - 14 000 työnhakija-asiakasta. Kokeilun myötä kokeilualueille tulee julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain sekä työttömyysturvalain mukaisia viranomaistehtäviä.

Haemme työllisyyskokeiluun rekrytointi- ja urapalvelujen palvelukokonaisuuteen

OMAVALMENTAJAA

määräaikaiseen virkaan ajalle 21.5.2021 - 30.6.2023.

Rekrytointi- ja urapalvelujen palvelukokonaisuudessa asiakkaiden ensisijainen palvelutarve on löytää työ- tai opiskelupaikka. Rekrytointi- ja urapalvelujen palvelukokonaisuuden omavalmentajana vastaat koulutukseen, suoraan työelämään tai yrittäjyyteen ohjautuvien asiakkaiden palveluprosessista. Omavalmentajan tehtäviin kuuluvat palvelutarpeen arviointi ja palvelutarpeen mukaisiin palveluihin ohjaaminen asiakkuuden eri vaiheissa, erilaiset kuntakokeilulaissa määritellyt julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaiset neuvonta- ja ohjaustehtävät, työllistymissuunnitelmien laatiminen, työnvälitys ja koulutustarpeen arviointi sekä kuntakokeilulain mukaiset työttömyysturvatehtävät.

Tehtävässä tarvitaan itsenäistä ja usein myös nopeaa päätöksentekokykyä, tiedonhankintataitoja sekä ratkaisukeskeistä ja valmentavaa työotetta. Sinulla tulee olla erinomaiset vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot ja innostus uusien toimintamallien luomiseen, kehittämiseen ja kokeilemiseen.

Työskentelet osana moniammatillista tiimiä. Tukenasi ovat lisäksi tiimivastaavat, työllisyyspalvelupäällikkö, työllisyyskokeilun tukipalvelut sekä työllisyyspalveluiden johtotiimi.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi sinulla tulee olla tehtävän hoitamisen kannalta riittävä tuntemus työllisyydenhoidon palveluista, toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä, osaamisen kehittämisen kokonaisuudesta ja palvelukokonaisuuteen liittyvistä verkostoista.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti (KVTES).

Tehtävä alkaa 21.5.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa. Virkaan valitun on toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Jyväskylän kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja

http://www.jyvaskyla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

työllisyyspalvelupäällikkö Tuomas Paananen, puh. 014 266 8739 / 046 920 4427 tai sähköposti: etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi (ke 5.5. klo 10-11, ke 12.5. klo 10-11).

Lisätietoja

Työllisyyden kuntakokeilu

Jyväskylän kaupungissa on avoin ja keskusteleva työkulttuuri. Meitä on noin 7000 työntekijää. Peruspilareitamme ovat yhteistyökyky ja rohkeus sekä sivistys ja suvaitsevaisuus. Haluamme olla jatkuvassa liikkeessä, jalat vahvasti maassa ja katse rohkeasti maailmalla. Jyväskylä on älyn ja sydämen sivistyksen keskus. Toimimme tavoitteellisesti ja tartumme asioihin - hyväntuulisesti ja innostavasti.


Osoite: 40100 Jyväskylä
Jyväskylän kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat