OMAVALMENTAJA - Lempäälän kunta

Lempäälän kunta hakee omavalmentajaa Työllisyys- ja kuntoutuspalveluihin ajalle 1.2.-31.7.2021.
Omavalmentaja toimii vastuutyöntekijänä Lempäälän työllisyyspalvelun asiakkaille. Kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti työhön kuntoutuvat ja valmentautuvat, monialaisten palvelujen tarpeessa olevat alle 30-vuotiaat. Kyseessä on virka, virantoimitusvelvollisuutta ohjaavat laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta, laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta, laki kuntouttavasta työtoiminnasta sekä sosiaalihuoltolaki.

Pätevyysvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto, sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyys.

Eduksi katsotaan: työllisyys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen lainsäädännön ja ohjeistuksen tuntemus, osatyökykyisten ja työttömien henkilöiden palvelujen ja palvelujärjestelmien tuntemus, asiakaslähtöinen ja ratkaisukeskeinen työote, vuorovaikutus-, tiimi- ja verkostoyhteistyötaidot, kehittävä työote.

Omavalmentajalla on vastuu asiakkaidensa palvelukokonaisuudesta. Kullekin asiakkaalle laaditaan palvelutarpeen mukainen työllistymissuunnitelma tai sitä vastaava suunnitelma. Asiakkaalle laaditun suunnitelman toteutumista seurataan ja varmistetaan sen toteutuminen.

Omavalmentaja motivoi asiakasta löytämään ratkaisuja työllistymiseen ja ohjaa asiakkaan palveluihin, jotka edistävät työhön kuntoutumista ja valmentautumista.

Omavalmentaja toimii osana laajaa ammatillista verkostoa. Yhteistyötahoja ovat mm. sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelut, Kela, oppilaitokset, työnantajat ja erilaiset palveluntuottajat.

Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.lempaala.fi
https://www.lempaala.fi/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Virpi Maakanen 050-0516056.
Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi

Lempäälän kunta
Osoite: Lempäälä-talo, 37501 Lempäälä

Lempäälä on kasvava ja kehittyvä yli 23.000 asukkaan kunta. Uuden kuntastrategiamme visio on Kunta, joka sanoo kyllä.

Lempäälän on myönteinen keskustelukumppani, joka saattaa asiat loppuun. Olemme tavoitettavissa, puhumme avoimesti ja löydämme ratkaisut yhdessä.