Skip to main content
test
Områdesrektor, pedagogisk kvalitet - Porvoon kaupunki

Svenskspråkiga grundläggande utbildnings- och gymnasieutbildningstjänster söker områdesrektor i pedagogisk kvalitet till en ordinarie tjänst från 1.8.2023.

Borgå är en barnvänlig stad. Vi stöder barnens uppväxt och skapar en enhetlig lärstig från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Vi satsar på elevernas välbefinnande samt på god undervisning. Borgå stad erbjuder goda möjligheter att förverkliga högklassig undervisning i nya och mångsidiga lärmiljöer.

Samarbete är viktigt i vår verksamhetskultur, vi satsar även på arbetsvälmående och utvecklar ledningssätten.

Vill du vara med och skapa framtiden? Sök då till Borgå!

Vi söker dig med intresse för pedagogisk utveckling. Din uppgift är att inspirera oss att utveckla undervisningen och våra arbetssätt, så att vi kan fortsätta vår resa mot den bästa skolan. Du får oss att pröva på nya arbetssätt och skapar förutsättningar för personalen att utvecklas och kunna erbjuda den bästa möjliga undervisningen.

Implementering och uppdatering av styrdokument samt koordinering och uppföljning av utvecklingsverksamhet hör till dina ansvarsområden. Tillsammans med den administrativa ledningen, skolornas rektorer och personal leder, planerar och utvecklar du skolornas verksamhet och utifrån forskning och styrdokument bedriver du ett kvalitetsarbete som hjälper oss att skapa välfungerande pedagogiska miljöer, där såväl välmående som kunskap är i fokus.

För att sköta uppgiften framgångsrikt utgår vi från att du är och vill vara insatt i pedagogisk forskning och skolutveckling. Med detta som utgångspunkt har du idéer om en vision, som är gemensam för våra svenska skolor, där vi ser ett tydligt samband mellan välmående och inlärning. Du som söker uppgiften har erfarenhet av läraruppgifter och ledarskap inom grundskolan. Vi värdesätter erfarenhet av utvecklingsuppgifter på kommunal nivå och att du har en helhetsbild av vad som kännetecknar en framgångsrik skola. Du känner till hur styrkedjan i en kommun fungerar så du kan ta ansvara för att föra vidare ärenden från dina ansvarsområden.

Behörighet och kvalifikationer:

- Behörighet som föreskrivs i lagstiftningen (behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 1998/986)
- Behörighetsgivande studier i utbildningsledarskap 25sp
- Goda muntliga kunskaper i finska

Vi värdesätter:
- Påvisad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete inom grundskola
- God insikt i läroplanen och styrdokument

Examensbetygen som visar behörigheten ska uppvisas i samband med en eventuell intervju.

Lönen fastställs enligt UKTA.

Godtagbart intyg över den valdas hälsotillstånd samt straffregisterutdrag (504/2002) bör uppvisas innan tjänsten tillträds. Prövotid sex månader tillämpas.

Skicka din ansökan senast 13.2.2023 före kl. 15 via Sök nu länken.


Tilläggsinformation ger direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnaieutbildning Rikard Lindström, första kontakten helst via e-post rikard.lindstrom@porvoo.fi.

Lisätietoja

https://www.porvoo.fi/sv/fostran-och-utbildning/

Tutustu työnantajaan
  • Svenskspråkiga grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
  • Työpaikka
  • 491226
  • 1.8.2023
  • Enligt UKTA
  • 26.1.2023 - 13.2.2023 15:00
  • KuntaUusimaa

Yhteystietomme

Tilläggsinformation ger direktör för svenskspråkig grundläggande utbildning och gymnaieutbildning Rikard Lindström, första kontakten helst via e-post rikard.lindstrom@porvoo.fi.

Lisätietoja

Svenskspråkiga grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Osoite: Konstfabriksgatan 1, 06100 Porvoo
Porvoon kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat