Skip to main content
test

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi betonar kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå stad söker en omsorgsassistent till ordinarie arbetsförhållande. Arbetet börjar den 1.10.2022 eller enligt överenskommelse.
Första placerings ställe är Svalåkerns servicehem. Svalåkerns servicehem finns i Pepot, adressen är Ladusvalsvägen 4

Vi söker för arbetet en flexibel och driftig person som inte är rädd för utmaningar. Vi erbjuder ett mångsidigt och varierande arbete i en trivsam arbetsmiljö samt möjlighet att utvecklas i ditt arbete.

Till omsorgsassistentens arbetsbeskrivning hör klienternas klädvård- och tvätt, disk och andra uppgifter inom omvårdnad.
Behörighetskravet är utbildning för omsorgsassistent eller annan motsvarande utbildning. Kunskaper i båda inhemska språken räknas som merit.

Anställningsförhållandets villkor fastställs i enlighet med SH-avtalet.

För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § och 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. I social- och hälsovårdsuppgifter förutsätts ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen covid-19 eller att man högst sex månader tidigare har haft laboratorieverifierad covid-19.

Den som väljs ska visa upp ett godtagbart utlåtande över sitt hälsotillstånd innan prövotiden går ut. Prövotiden är 6 månader.

Skicka din ansökan senast 29.08.2022 kl. 12 via Sök Nu länken.

Ytterligare information ger handledaren för serviceboende, Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, tfn, 0404899855, ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi

Läs mer

http://www.borga.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ytterligare information ger handledaren för serviceboende, Ann-Charlotte Lindfors-Nenonen, tfn, 0404899855, ann-charlotte.lindfors-nenonen@porvoo.fi

Lär dig mer om oss

Svalåkerns servicehem

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Ladusvalvägen 4, 06400 Porvoo
Borgå stad - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat