test
Omsorgsassistent (dagverksamhet) - Lohjan kaupunki

Vi söker till dagverksamheten en OMSORGSASSISTENT för fast anställning.

Omsorgsassistenten är placerad i början av anställningen vid arbetsenheten för stödtjänster inom hemvården och dagverksamheten.
Arbetsbeskrivningen kan ändras vid behov.

Kom med i en kunnig arbetsgemenskap som är intresserad av kundarbete och dess utveckling. Vi erbjuder dig ett intressant och utmanande arbete inom seniorservicen.

Avsikten med den rehabiliterande dagverksamheten är att stödja klienten att bo hemma, upprätthålla förmågan att röra på sig och utföra dagliga aktiviteter samt ge tillfällen till socialt umgänge. Verksamheten stödjer också de anhöriga som tar hand om klienten och hemvårdsarbetet. I samband med dagverksamheten ordnar vi även badservice för klienter som inte klarar av att tvätta sig säkert i sitt eget hem.
Vi samarbetar med närstående till klienter samt samarbetspartner som medverkar i deras omsorg.
Som omsorgsassistent kompletterar och stödjer du det målorienterade professionella arbetet genom att utföra assisterande uppgifter.

I dina uppgifter ingår att ta hand om klienternas grundläggande behov enligt service- och vårdplanen samt att delta i genomförandet av stödtjänsterna, framförallt badservicen. Med ditt eget arbete stärker du även klienternas sociala samspel, funktionsförmåga och deltagande samt genomför rehabiliterande rekreationsverksamhet.

Arbetet förutsätter ett utvecklingsinriktat arbetssätt och goda färdigheter till interaktion, vilket arbetet inom teamet kräver. Arbetet kräver också god fysisk kondition. Dessutom förväntar vi oss flexibilitet, pålitlighet samt ett klientorienterat och rehabiliterande arbetssätt. Vid behov möjliggör vi också vid behov ett tillstånd för läkemedelsbehandling som kräver ett enhetsspecifikt separat tillstånd genom tillräcklig tilläggsutbildning.

Det är för närvarande fråga om dagarbete med genomsnittlig allmän arbetstid.
Körkort betraktas som merit.

Behörighetsvillkor: Omsorgsassistentens utbildning. Även omsorgsassistenter som inom kort blir färdiga med sin utbildning beaktas. Anställningsförhållandet är då i början en visstidsanställning.

Grundlön är 2007,29 €/mån., enligt SH-avtalet. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s verksamhetsställe i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningstiden fortsätts tills 3.12.2021.

Mer information ges av (vardagar kl 8:00 - 15:00):
områdesansvarig inom hemvården Pia Riihioja tfn 050 355 2215, pia.riihioja@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 3.12.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-357-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Hemvård
Adress: Ojamogatan 34, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Savuton työpaikka

Sinulle suositellut työpaikat