Skip to main content
test
Operatör - Turun kaupunki

Egentliga Finlands regionala räddningsverk är en utvecklingsvänlig, riksomfattande vägvisare i branschen och producerar räddnings-, säkerhets- och prehospitala akutsjukvårdstjänster av hög kvalitet i hela landskapet i 27 kommuner.

Nu söker vi en operatör till lägescentralverksamhetens serviceenhet för ett tjänsteförhållande som gäller tills vidare (för. nr. 100888).

Lägescentralverksamhetens serviceenhet vid Egentliga Finlands räddningsverk är en enhet som är verksam 24/7. Till dess huvudsakliga uppgift hör att upprätthålla lägesbilden och lägesmedvetenheten på landskapsnivå, stödja och leda räddningsverksamheten, stödja övervakningsverksamheten, kontrollrumstjänster, samt sköta uppgifter i anslutning till upprätthållandet av den egna verksamheten. Lägescentralen utgör också en permanent fungerande grund för räddningsverksamhetens ledningscentral. Lägescentralen fungerar som räddningsverkets kontaktpunkt för både externa och interna kunder och många olika samarbetspartner.

Som operatör upprätthåller du kontinuerligt aktuell information om situationen i landskapet Egentliga Finland och vidtar nödvändiga åtgärder utifrån lägesbilden. Dessutom ser du till att räddningsverksamheten stöds genom att vidta olika åtgärder beroende på den pågående olyckssituationen. Till dina uppgifter hör också kameraövervakning av räddningsverkets fastigheter. När telefonväxeln är stängd svarar du även på samtal till växeln. Du ansvarar också för övervakningen och underhållet av lägescentralens ICT-infrastruktur och system. Lägescentralens skiftchef fungerar som ditt arbetspar, som under sitt arbetsskift också fungerar som din funktionella närmaste chef. Arbetet är skiftarbete som i regel utförs i 12 timmars dag- och nattskift.

Behörighetsvillkor för tjänsten är räddningsmannaexamen, nödcentraloperatörsexamen eller annan lämplig examen/utbildning, minst 5 års lämplig arbetserfarenhet, muntlig och skriftlig kunskap i finska och minst B-körkort.

Dessutom uppskattar vi:
- kännedom om räddningsväsendet
- erfarenhet av att använda nödcentralsdatasystemet ERICA
- erfarenhet av att använda räddningsväsendets fältledningssystem (PEKE)
- kännedom om räddningsväsendets system
- kunskaper i båda inhemska språken samt andra språkkunskaper
- kunskap om de vanligaste kontorsprogrammen
- erfarenhet av arbete vid lägescentraler, nödcentraler eller motsvarande alarmcentraler
- erfarenhet av VIRVE/RCS

Operatörens uppgift kräver omfattande och mångsidig kunskap och kännedom om olika räddningsuppdrag. Uppgiften förutsätter också att man behärskar olika datatekniska system eller åtminstone förmåga att snabbt lära sig använda nya system och utrustning.

Framgång i uppgiften förutsätter problemlösningsförmåga och initiativförmåga. Uppgiften förutsätter också goda interaktionsfärdigheter både i arbetsgemenskapen och med många olika samarbetspartner/yrkesgrupper. Uppgiften kräver förmåga att fatta snabba beslut under press samt att förstå mycket stora helheter. Uppgiften förutsätter därför mycket god hantering under psykisk press.

Den som valts ska innan han eller hon tillträder tjänsten visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och ge sitt samtycke till att en normal säkerhetsutredning inhämtas, i vilken den sökande skall visa sig lämplig för tjänsten. Den som valts för tjänsten ska också ha ett giltigt officiellt identitetsbevis (pass eller identitetskort).

I anställningsförhållandet följs den tekniska sektorns avtalsvillkor och arbetstiden är allmän arbetstid (38,25 h/vecka). Tjänstens uppgiftsrelaterade lön är 2 204,90 €/mån. Tjänsten tillträds tidigast 1.7.2022 och omfattar en prövotid på sex månader.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information fås av räddningschef Mika Viljanen, tfn 050 320 1251
Att lämna in ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt under Sök anställning. Förutom elektroniskt kan du innan ansökningstiden går ut skicka ansökan per post till adressen Egentliga Finlands räddningsverk, Eriksgatan 35, 20100 Åbo

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Egentliga Finlands regionala räddningsverk, Läges- och ledningscentralens serviceområde, Lägescentralen

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Eerikinkatu 35, 20100 Turku

Sinulle suositellut työpaikat