Tulet toimimaan Yhteisten tutkinnon osien opettajana Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osassa ja vastuullasi on äidinkielen ja suomi toisena kielenä osa-alueen opettaminen. Odotamme sinulta näkemystä ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesta opetuksen kehittämisestä. Työssäsi osaat huomioida opiskelijan aiemman hankitun osaamisen ja ohjaat opiskelijaa etenemään opinnoissaan yksilöllisesti ja joustavasti.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä opettajan pedagogista pätevyyttä. Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Odotamme, että sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja innostut päästessäsi kehittämään opiskelijoita osallistavia opetusmenetelmiä. Arvostamme kykyä integroida yhteisiä ja ammatillisia tutkinnon osia, ohjata työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä toimia joustavasti erilaisissa oppimisympäristöissä. Työssä menestyminen edellyttää sinulta rohkeaa asennetta pedagogisille kokeiluille, tiimityötaitoja ja oppiainerajat ylittävää laaja-alaista näkemystä oppimisesta.

Arvostamme laaja-alaista näkemystä kielen oppimisesta. Tehtävässä menestyminen vaatii yleissivistävän näkökulman ohella käsitystä siitä, miten oppija voi hyödyntää osaamistaan omassa toiminnassaan ja tulevassa ammatissaan. Tärkeintä kuitenkin on, että sinulla on aito halu ohjata opiskelijoita ja kykenet työskentelemään asiakaslähtöisesti opiskelijan tarpeet huomioiden.

Tehtävä on vakinainen alkaen 1.1.2021.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.


Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Tutustu työnantajaan

Maarit Honkanen, arki-iltapäivisin klo 15-16, p. 040 126 7209 ja Riitta Vihunen, p. 046 851 5023

Koulutus- ja opiskelijapalvelut
Osoite: Kirkkokatu 16, 02770 Espoo

Tehtävänämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Palveluyksikkömme ovat Koulutus- ja opiskelijapalvelut, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut sekä Konsernipalvelut.

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Innostamme eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Vuosittain meillä on n. 35 000 opiskelijaa ja lähes 3000 yrityskumppania rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.