Opettaja, kone- ja tuotantotekniikka - Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

WINNOVASSA ON SUUNTA ETEENPÄIN!

Arvomme ovat YHTEISTYÖ, KEHITTÄMINEN, TURVALLISUUS, IHMISLÄHEISYYS JA PALVELU. Winnovalainen kulttuuri muodostuukin vahvasta palvelu- ja turvallisuusasenteesta sekä yhteisestä tekemisestä ja verkostoitumisesta. Motivoitunut, osaava ja yhteisesti sovittuihin toimintaperiaatteisiin sitoutunut henkilöstö luo perustan terveelliselle, turvalliselle sekä viihtyisälle opiskelu-, työ- ja elinympäristöllemme.

Etsimme kone- ja tuotantotekniikan opettajaa Laitilaan 1.9.2021 alkavaan vakituiseen työsuhteeseen.

Tehtävään kuuluu kone- ja tuotantotekniikan tutkintojen mm. levy- ja hitsausalan opetuksen toteuttamista yrityksissä ja oppilaitoksessa, hitsauksen pätevyyskokeiden valvontaa sekä alan kehittämistyötä yhteistyössä työelämän kanssa.
Edellytämme lisäksi ohjaustaitoja etäopetuksen toteuttamiseen.

Opettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoisuuden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää määräaikaisena enintään vuodeksi. Jos opettajan kelpoisuudesta puuttuu vain opettajan pedagogiset opinnot ja henkilö on jo hyväksytty opiskelemaan ao. opintoja, voidaan hänet ottaa tehtävään 1-3 vuoden määräajaksi.

Amm. tutkinnon osien opetusta on kelpoinen antamaan henkilö joka:
1. on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon;
2. on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot;
3. on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä; sekä
4. on pätevyys- tai lupakirja, jos alan tehtävissä toimiminen edellyttää pätevyys- tai lupakirjaa.

Organisaation tavoitteet saavutetaan yhdessä, siksi pidämme henkilöstöstämme huolen tarjoamalla ePassiFlex-sovelluksen, Wirike-henkilöstökerhon aktiviteetit, laajat työterveyspalvelut ja mahdolliseen etätyöhön lisäturvana vakuutuksen tapaturmien varalle.

Haluamme ottaa myös sinut terveelliseen ja turvalliseen työ- ja oppimisympäristöön. Siksi valittavalta henkilöltä vaadimme todistusta huumausainetestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukaisesti ja rikostaustaotetta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti.
Työhöntulotarkastus ja huumausainetesti tehdään tehtävän jo alettua työterveyshuollossa, rikostaustaotteen hakee palkattava työntekijä itse.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.
Noudatamme palkkauksessa ja työehdoissa AVAINOTES (Liite 10)-työehtosopimusta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Kari Laine, koulutuspäällikkö kari.laine@winnova.fi
Joni Virtanen, koulutusvastaava joni.virtanen@winnova.fi

Lisätietoja

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Tekniikan alat, 61253100 Teknologia ja tuotanto
Osoite: Turuntie 9, 23800 Laitila

Sinulle suositellut työpaikat