Opettaja, mielenterveystyö - Omnia, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä

Omnia hakee opettajaa määräaikaiseen palvelussuhteeseen ajalle 12.8.2019 - 31.8.2019.

Tehtävä sisältää lähihoitaja opiskelijoiden psyykkiseen hyvinvointiin liittyvää opetusta "Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen" -tutkinnonosassa ja hoitotyön opetusta "Sairaanhoidon ja huolenpidon" -tutkinnonosassa.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto (esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi),
opettajan pedagogiset opinnot sekä alan käytännön työkokemus.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät tuntiopettajan palvelussuhteen mukaisesti.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Katriina Kaalikoski p. 040 126 4887 tiistaisin klo 14-16

Ammatillinen oppiminen
Osoite: Purotie 6, 02400 Kirkkonummi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian koulutusten paletti on yksi maan laajimmista. Tarjoamme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa, täydennyskoulutuksissa, nuorten työpajatoiminnassa, lukio-opinnoissa ja vapaassa sivistystyössä. Tarjoamme myös monipuolisia yrityspalveluita.
Ammatillisen koulutukseen osallistuu vuosittain yli 10 000 oppijaa, oppisopimuksen kautta ammatin hankkii yli 2700 henkilöä, aikuislukiossa opiskelee reilu 2000 opiskelijaa, vapaan sivistystyön kursseilla elämäänsä rikastuttaa vuosittain yli 40 000 opiskelijaa ja yli 200 nuorta löytää suunnan elämälleen nuorten työpajoilla. Kaiken tämän mahdollistaa lähes 900 omnialaista osaajaa.
Omnia on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan