Skip to main content
test

Omnia hakee opettajaa vakinaiseen palvelussuhteeseen 8.8.2022 alkaen.

Opetettavana alana on sosiaali- ja terveysala, kasvun ja osallisuuden sekä Lapset ja nuoret osaamisalan tutkinnon osat, sekä muut sisällöt henkilön osaamisen mukaan.

Tehtävään kelpoinen on henkilö
1) joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja jolla on kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä; tai

2) joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot ja jolla on vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus korkeakoulututkintoa vastaavissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä.

Kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista A986/1998.

Tehtävä edellyttää monipuolisten pedagogisten menetelmien hallintaa ml. verkko-opetus, ohjaustaidot ja monikulttuurinen osaaminen. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää myös hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, itsenäistä ja valmentavaa työotetta sekä vastuunottokykyä ja joustavuutta.

Eduksi luetaan muiden sosiaali- ja terveysalan sisältöjen hallinta, työelämäkontaktit ja kokemus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisesta.

Omnian opettajana voit aina kehittää omaa työtäsi. Opettajuuteen ensi kertaa astuville tarjoamme pedapolun, jolla voit vahvistaa opetus- ja ohjaustaitojasi.

Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävään valitun on esitettävä lain 504/2002 mukainen rikostaustaote.


Omnia panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen tarjoamalla monenlaisia liikuntamahdollisuuksia, mm. omien kuntosalien käyttö ja uintimahdollisuus Espoon uimahalleissa. Lisäksi Omniassa on käytössä ePassi (liikunta,- kulttuuri,- hyvinvointi- ja työmatkaetu).

Lisätietoja

http://www.omnia.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

koulutuspäällikkö Kaisa Penttinen p. 050 577 2248 3.5.2022 klo 14-16, 6.6.2022 klo 8-9, 11.5.2022 klo 8-9, 12.5.2022 klo 15-16, 19.5.2022 klo 15-16.

Lisätietoja

Koulutus- ja opiskelijapalvelut

Tehtävänämme on edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa. Palveluyksikkömme ovat Koulutus- ja opiskelijapalvelut, Elinvoima- ja työllisyyspalvelut sekä Konsernipalvelut.

Omniassa työskentelee noin 900 ammattitaitoista ja työtään arvostavaa eri alan asiantuntijaa ja ammattilaista. Innostamme eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä oppimaan uutta. Vuosittain meillä on n. 35 000 opiskelijaa ja lähes 3000 yrityskumppania rakentamassa kestävää tulevaisuutta. Uuden oppimisen palo on tärkeää myös henkilökunnallemme.


Osoite: Lehtimäentie 1 A, 02770 Espoo
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia - Panostamme perehdytykseen Introlla

Sinulle suositellut työpaikat