Opettajien ja lastentarhanopettajien sijaisuudet - Kuopion kaupunki

Hakemus Kuopion kaupungin perusopetuksen, lukiokoulutuksen, varhaiskasvatuksen ja kansalaisopiston opettajien sijaisuuksiin.

Lastentarhanopettajan kelpoisuus:
Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään.
Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 §:n mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ovat yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset.

Lisätietoja

http://www.kuopio.fi/web/guest/kasvu-ja-oppiminen/

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja: kuopiorekry@kuopio.fi

Kuopion kaupunki, 510004 Kasvun ja oppimisen palvelualue
Osoite: Kuopio

Kuopio on lähes 110 000 asukkaan yliopistokaupunki, jossa on tasokkaat hyvinvointi-, koulutus- ja kulttuuripalvelut ja harrastusmahdollisuudet. Kuopiossa voi helposti toteuttaa unelmansa järvenranta-asumisesta lähellä palveluja.

Kasvun ja oppimisen palvelualueen tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä toisen asteen yhteistyöstä. Lisäksi otamme huomioon lasten ja nuorten kasvu- ja elinolot sekä varhaisen ja erityisen tuen tarvitsijat.

Kuopion kansalaisopisto on yleissivistävä aikuisoppilaitos. Toimialueena ovat Kuopion kaupunki ja Tuusniemen kunta. Kuopiossa opiston toimintamuotoina ovat kurssit, avoin opetus, yleisluennot, tilauskurssit, opintoneuvonta, erilaiset tapahtumat ja opistolaisyhdistystoiminta. Opetusta annetaan vuosittain kymmenissä toimipaikoissa ympäri toimialuetta, mm. useilla kouluilla.