Skip to main content
test

Vehmaan kunnan yhtenäiskoulussa ja varhaiskavatuksessa on ajoittain tarvetta lyhyisiin ja pitempiaikaisiin opettajien ja varhaiskasvatuksen opettajien sijaisuuksiin.

Opettajien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98 mukaan. Myös alan opiskelijat otetaan huomioon sijaisuuksia täytettäessä.

Hakijan on itse huolehdittava hakemuksensa ja käytettävyytensä päivittämisestä rekisteriin. Yhteys- ja käytettävyystietojen ajan tasalla pitäminen on edellytys sijaisuuksien tarjoamiselle, joten oma aktiivisuus on tärkeää.

Yli kolme kuukautta kestäviin sijaisuuksiin tulee toimittaa rikosrekisteritaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Lisätietoja

https://www.vehmaa.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Rehtori-koulutoimenjohtaja Esa Vehviläinen 044 739 3003

Lisätietoja

Vehmaan kunta

Vehmaa on noin 2.500 asukkaan vireä maaseutukunta Vakka-Suomessa. Runsaat järvet ja meren läheisyys tarjoavat viihtyisän asuinympäristön.


Osoite: Vinkkiläntie 27, 23200 Vinkkilä

Sinulle suositellut työpaikat