Opetuspäällikkö - Orimattilan kaupunki

Orimattilan kaupungin opetus-ja kasvatustoimialalla on haettavana toistaiseksi voimassa oleva opetuspäällikön virka.

Opetuspäällikön työssä korostuvat pedagogisten käytänteiden, toimintakulttuurin ja prosessien kehittäminen sekä oppimisen tuen ja oppilashuollon järjestämiseen liittyvät tehtävät. Opetuspäällikkö vastaa myös nuorisopalveluiden tulosalueesta. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. KM tai FM), esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen tuntemusta sekä käytännön opetuskokemusta. Kokemus esimiestehtävistä lasketaan eduksi. Oppimisen tukeen sekä lasten ja nuorten erityistarpeisiin liittyvien asioiden tunteminen ovat työssä keskeistä. Hakijan henkilökohtaisien ominaisuuksien ja vahvuusalueiden osalta painotamme hyviä vuorovaikutustaitoja, organisointi- ja paineensietokykyä sekä itsenäistä, ratkaisukeskeistä työskentelyotetta.

Orimattilan kaupungin hallintosäännön 6 luvun § 4 mukaan opetuspäällikkö

1. vastaa pedagogisten prosessien sekä perusopetuksen kolmiportaisen tuen kehittämisestä

2. vastaa poikkihallinnollisesta yhteistyöstä, nivelvaiheen yhteistyöstä ja toimialan tulosalueiden sisäisen yhteistyön kehittämisestä kasvatuksen ja opetuksen osalta

3. päättää oppilaan oikeudesta aloittaa perusopetus vuotta säädettyä aiemmin tai myöhemmin

4. päättää oppilaan erityisestä tuesta ja erityisen tuen päättymisestä

5. päättää pidennetystä oppivelvollisuudesta

6. vastaa oppilas- ja opiskelijahuollon kehittämisestä, oppilashuoltohenkilöstön esimiehen tehtävistä sekä oppilas ja opiskelijahuollon rekisteristä

7. päättää oppilas- ja opiskelijahuollon rekisteritietojen luovutuksesta

8. vastaa opetuspalveluiden täydennyskoulutuksen suunnittelusta perusasteella

9. päättää opetuspalvelujen täydennyskoulutuksesta perusasteella

10. vastaa nuorisopalveluiden tulosalueesta

Palkkaus on KVTES mukainen ja työaika toimistotyöaika (36,25 min/vk). Hakija voi esittää oman palkkatoiveen. Työn aloitus lähtökohtaisesti 1.11. 2021 alkaen.

Lisätietoja

http://www.orimattila.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

opetus- ja kasvatusjohtaja Mika Silvennoinen, P.040 541 9082, sähköposti: mika.silvennoinen(at)orimattila.fi

Lisätietoja

Orimattilan kaupunki, Sivistys- ja hyvinvointitoimiala, Opetuspalvelut

Orimattila on kehittyvä, kasvava ja vetovoimainen n. 16 000 asukkaan viihtyisä maaseutukaupunki Lahden seudulla. Orimattilan kaupunki on savuton ja tuoksuton työpaikka.


Osoite: Pappilantie 2, 16300 Orimattila

Sinulle suositellut työpaikat