Opinto-ohjaaja - Tyrnävän kunta

Tyrnävän kunta hakee
OPINTO-OHJAAJAA
Ajalle 2.11.2020-30.6.2021

Kuulammen koulussa on tällä hetkellä n. 430 oppilasta ja n. 40 opetushenkilöstön jäsentä. Koulussa toimii yläkoulun 7.- 9. -luokat. Koulussamme toteutetaan vahvasti tiimiajattelua ja pyritään kehittämään oppiaineet ylittävää yhteistyötä sekä yhteisopettajuutta. Missiomme on kasvattaa ammattitaitoisen henkilöstön ohjaamana vahvuutensa tuntevia, ahkeria ja hyvinvoivia nuoria, joilla on terve itsetunto ja valmiudet toimia globaalissa yhteiskunnassa.

Haemme joukkoomme ohjauksen kehittämisestä kiinnostunutta ammattilaista, jolla on myönteinen ja vastuullinen työote. Koulussamme työskentelee kaksi opinto-ohjaajaa, jotka toimivat työparina, mutta vastaavat kuitenkin omista ohjattavistaan. Toimintakulttuurissamme opinto-ohjaajalla korostuvat yhteistyö- ja verkostotaidot sekä organisointitaidot. Arvostamme toisen asteen tuntemusta, kokemusta erityisryhmien ja JOPOjen ohjauksesta sekä digitaitoja.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään ennen tehtävän alkamista.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti. Tehtävään valitun on palvelukseen tullessaan esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. Työsuhteessa noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa.

Valitun on ennen työsuhteen alkua esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävä vakinaistetaan todennäköisesti 9.8.2021 alkaen.

Hakuaika päättyy 22.10. klo 15. Tehtäviä haetaan kuntarekry.fi -sähköisen hakujärjestelmän kautta. Koronavirustilanteen vuoksi haastattelut järjestettäneen videoyhteyksien kautta (Google Meet).

Lisätietoja (Ei viikolla 43): Rehtori Jaakko Niskanen, sp. jaakko.niskanen@tyrnava.fi 050 439600 tai apulaisrehtori Miikka Mattila, sp. miikka.mattila@tyrnava.fi 044 497 1006.

Lisätietoja

http://www.tyrnava.fi

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja (Ei viikolla 43): Rehtori Jaakko Niskanen, sp. jaakko.niskanen@tyrnava.fi 050 439600 tai apulaisrehtori Miikka Mattila, sp. miikka.mattila@tyrnava.fi 044 497 1006.

Tyrnävän kunta, sivistys- ja hyvinvointiosasto, Kuulammen koulu
Osoite: Tupostie 4, 91800 Tyrnävä

Tyrnävä - paikka kasvaa!

Oulun seudulla sijaitseva Tyrnävä on rohkea, kasvava ja kehittyvä noin 7 000 asukkaan maaseutukunta. Ikärakenteeltaan poikkeuksellisen nuoren kuntamme osalta on tärkeää, että voimme jatkossakin rakentaa omaleimaista, mielenkiintoista ja houkuttelevaa ympäristöä.

Tule mukaan reippaaseen ja ennakkoluulottomaan joukkoomme!