Opinto-ohjaaja - Turun kaupunki, Sivistystoimiala

Turun ammatti-instituutti on elämää ymmärtävä oppilaitos. Me tarjoamme koulutusta ja osaamista, jotta opiskelijamme saavat oikean ammatin ja loistavat valmiudet siirtyä työelämään omaa polkuaan seuraten - tarkoittaapa se sitten oppisopimusta, yo-tutkintoa, ammattitaitokilpailuja, yrittäjävalmennusta tai kansainvälisiä urasuunnitelmia. Tarjoamme myös lyhytkoulutuksia ja täydentäviä koulutuksia aivan jokaiselle. Valmistu kaikkeen. Varaudu parhaimpaan.
Opettaja, ammatillinen huippuosaaja, tule meille töihin.

Haemme opinto-ohjaajaa sijaisuuteen ajalle 24.2.-31.12.2021 toimimaan tekniikan alojen ohjauksessa.

Opinto-ohjaaja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa, opiskelutaidoissa ja työelämään suuntautumisessa. Opinto-ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä koulutusalojensa henkilöstön kanssa opiskelijan opintojen tukemiseksi. Opinto-ohjaajat markkinoivat oppilaitoksen koulutustarjontaa kaiken ikäisille opiskelijoille, eli niin yhteishaun, jatkuvan haun, oppisopimuksen kuin työvoimakoulutuksen kautta hakeville.

Toimipaikkana on Peltolan koulutalo.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/98, luku 5 § 15 mukaan. Toivomme valittavalta opinto-ohjaajalta kokemusta ammatillisesta koulutuksesta. Työssä tarvitaan oma-aloitteisuutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä saavuttaa opiskelijoiden luottamus.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan sekä esitettävä itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) osio C:n mukaisesti.

Virkasuhteessa on koeaika.

Lisätietoja

http://www.turkuai.fi

Tutustu työnantajaan

Rehtori Päivi Lehtinen
paivi.lehtinen(at)turku.fi
Hakemuksen jättäminen: Paikkaa haetaan sähköisesti kohdasta Hae työpaikkaa.

Turun kaupunki, Sivistystoimiala, Turun ammatti-instituutti
Osoite: 20740 Turku

Tule tekemään tulevaisuuden Turkua.

Turussa tehdään tänäänkin lisää historiaa. Viihtyisä ja karismaattinen yliopistokaupunki uudistuu ja kasvaa rohkeasti, tavoitteena kaupunkilaisten elämisen laadun ja elinkeinoelämän menestyksen edistäminen kestävällä tavalla.

Turun kaupunki on alueensa suurin työllistäjä, jolla on noin 11 000 osaavaa ja ammattitaitoista työntekijää monipuolisissa tehtävissä.

Turku tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä.