Opinto-ohjaajan sijaisuus - Orimattilan kaupunki

Opinto-ohjaajan sijaisuus - Orimattilan kaupunki

Haemme uudelleeen Orimattilan yhteiskouluun opinto-ohjaajan viransijaista. Tehtävä on määräaikainen ajalla 5.8.2019 - 30.5.2020.


Orimattilan yhteiskoulu on 460 oppilaan yläkoulu. Koulussa on kolme erityisluokkaa sekä yksi kaupunkikohtainen joustavan perusopetuksen luokka (JoPo). Työparina on toinen opinto-ohjaaja. Koulussa työskentelee kaksi laaja-alaista erityisopettajaa sekä viisi koulunkäyntiavustajaa, joiden kanssa aineenopettajat tekevät tiivistä yhteistyötä. Toiminta on tiimiorganisoitua ja työyhteisö on moniammatillinen ja toisiaan tukeva. Orimattilan yhteiskoulu kohtaa ja tukee oppilaita tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina. Haluatko mukaan työyhteisöön, jossa ammattiosaamistasi ja innovatiivisuuttasi arvostetaan ja sinusta huolehditaan?

Haemme yhteiskoulun opettajajoukkoon opinto-ohjaajaa, joka

- hallitsee oppilaanohjauksen eri osa-alueet perusopetuksessa

- tuntee yhteishakujärjestelmän

- osaa ottaa huomioon erilaiset oppijat

- hallitsee sähköisen oppimisympäristön käytön opinto-ohjauksessa

- omaa hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä omassa työyhteisössä että moniammatillisesti

- toimii pedagogisen ryhmän jäsenenä ja itsenäisesti

- on valmis verkostoitumaan alueellisesti

Koulun oppilaat ovat vuosiluokilla 7-9. Koulu noudattaa 5-jaksojärjestelmää ja käyttää 75-minuuttista oppituntia. Oppimisalustoina käytetään Peda.netiä ja Office365:tä.

Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Viran kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan.

Tehtävään valitun on ennen vaalin vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain nro 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Noudatamme viroissa kuuden kuukauden koeaikaa.

Kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee liittää mukaan sähköiseen hakemukseen.


Haku tapahtuu Kuntarekryn kautta sähköisesti: https://www.kuntarekry.fi.

Valituksi tulleen on ennen valintapäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote ja alkuperäiset pätevyyden osoittavat todistukset.

Kelpoisuusehto: Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Merkitse hakemukseen kelpoisuutesi sekä siihen liittyvät osasuoritukset. Kelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset tarkistetaan haastattelun yhteydessä.

Valituksi tulleen tulee esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 momentin mukainen ote rikosrekisteristä uhalla, että valinta raukeaa. Sijaisuuteen sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja

https://peda.net/orimattila/peruskoulut/pl/oyl
http://www.erkkolukio.fi/

Rehtori Olli Selin
p. 0405293542
olli.selin@orimattila.fi
Apulaisrehtori Pilvi Luukkonen
pilvi.luukkonen@orimattila.fi
gsm. 040 734 7078

Orimattilan kaupunki, Sivistyspalvelukeskus, Yhteiskoulu
Osoite: Koulutie 17, 16300 Orimattila

Työnantajakuvaus
Orimattila on noin 16 300 asukkaan vireä maaseutukaupunki Lahden naapurissa. Orimattila kasvaa ja kehittyy 200 000 asukkaan Päijät-Hämeessä lähellä pääkaupunkiseutua. Asukkailleen Orimattila tarjoaa toimivat ja hyvät peruspalvelut. Vapaa-ajan iloksi kaupungissa on aktiivinen kulttuuri- ja urheiluelämä sekä useita luontokohteita.

Tutustu työnantajaan