Opintopsykologi (2) - Porin kaupunki

Hei ny! Tul ny sääki meil töihi!

Haemme kahta opintopsykologia noin 30 hengen työyhteisöömme. Porin opetusyksikössä työskentelee sekä koulupsykologeja (7) että opintopsykologeja (5) ja kuraattoreja (17), lähiesimies sekä kasvun- ja oppimisen tuen koordinaattori.

Keskeisiä psykologin työtehtäviä näissä 2. asteelle sijoittuvissa työsuhteissa ovat yksilölliset tukikeskustelut ja arviot, opiskeluryhmien interventiot, opettajien ja yhteistyötahojen konsultaatio sekä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon osallistuminen.

Kehitämme oman yksikön toimintaa ja opiskeluhuollon palvelua määrätietoisesti, joten halutessaan on mahdollisuus osallistua ja saada kokemusta kehittämistyöstä.
Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa työnkuvaan omien vahvuuksiesi mukaisesti. Työn voi järjestää itsenäisesti ja osan työstä voi tehdä etänä. Psykologeille on järjestetty säännöllinen ryhmätyöohjaus ja psykologien täydennyskoulutusta tuetaan.
Opintopsykologien vakansseja on viisi, joten myös kollegiaalista tukea on saatavilla.

Pätevyysvaatimuksena on laillistetun psykologin pätevyys sekä soveltuvuus työhön.

Luemme eduksi ensisijaisesti opiskeluhuollon psykologin työkokemuksen. Toissijaisena huomioidaan muu työkokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Haastatteluja voidaan tehdä hakuaikana ja valinta tehtävään sopivan henkilön löydyttyä. Tehtävään valitun aloitusajankohta on sovittavissa.

Säännöllinen työaika on 37 tuntia 45 minuuttia viikossa. Opintopsykologin peruspalkka on 3,578.13 euroa.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö (Valtakatu 15), 28100 Pori. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Tutustu työnantajaan

Koulupsykologi Tiina Mykrä p. 044 701 5984. tiina.mykra@pori.fi
Kasvun ja oppimisen yksikön esimies Tero Grönmark p. 044 701 5226, tero.gronmark@pori.fi

Porin kaupunki, Sivistystoimiala, Opetusyksikkö, Perusopetus, Kasvun ja oppimisen tuen perusyksikkö
Osoite: 28100 Pori

Porin ytimessä on sitkeä yrittäminen ja oma tapa tehdä – alalla kuin alalla. Täällä tehdään itse, luodaan tyhjästä ja noustaan tuhkasta. Elämään, ympäristöön ja tekemiseen suhtaudutaan intohimoisesti. Kulmia ei koskaan hiota liian pyöreiksi ja vastakohdille löytyy tilaa. Tervetuloa siis tähän noin 6000 työntekijän joukkoon. Tulitpa sitten hoitajan hommaan tai piirtelemään kaavoja, meitä kaikkia yhdistää asukas- ja asiakaslähtöisyys. Porin kaupunki on savuton työpaikka.

Sinulle suositellut työpaikat