Opintosihteeri - Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Haemme Ammattiopisto Lappiaan kahta opintosihteeriä Tornioon.

Opintosihteerin tehtäviin kuuluu opiskelija- ja asiakaspalvelu sekä opiskelijahallintojärjestelmien käyttö.

Edellytämme hakijalta:
- merkonomin/tradenomin koulutusta
- kokemusta toimistotyöstä, asiakaspalvelusta ja arkistotoimesta
- työvälineohjelmistojen käyttötaitoa (MS office) ja hyvää tietoteknistä osaamista
- asiakaspalvelutaitoa ja opintoasioiden tuntemusta
- hyviä sosiaalisia ja tiimitoimintataitoja
- kykyä työskennellä tehokkaasti ja itsenäisesti

Eduksi katsotaan:
- kokemus Primus-opiskelijahallintojärjestelmästä
- alan työkokemus
- englannin ja ruotsin kielen taito

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen asiakirja soveltuvuudesta alaikäisten kanssa työskentelyyn sekä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Lisätietoja

http://www.lappia.fi

Tutustu työnantajaan

Osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen
Puh. 040 595 7654
sanna.laihinen(at)lappia.fi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, osaamispalvelut
Osoite: Urheilukatu 6, 95400 Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on vahva maakunnallinen koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia työtehtäviä eri alojen asiantuntijoille.

Lappiassa on tällä hetkellä noin 330 työntekijää ja noin 3500 nuorta ja aikuista opiskelijaa.

Lappia toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta ja muuta sitä tukevaa toimintaa alueen kannalta tuloksellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittymiseen. Visiomme on Lappia - Pohjoista elinvoimaa!

Meillä asiakas on ytimessä aidosti, vastuullisesti ja välittäen. Meillä on vahvaa osaamista ja uudistumme rohkeasti.

Henkilöstön osaamisen kartuttaminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ovat toimintamme avainasioita. Työskentelemme moniammatillisesti ja huomioimme työelämästä ja toimintaympäristöstä tulevat kehittämistarpeet. Lappialaisilla on kattava ja laadukas työterveyshuolto sekä monipuoliset henkilöstöedut. Lappia on savuton oppilaitos.