Opintosihteeri - Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Opintosihteeri - Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Haemme Ammattiopisto Lappiaan opintosihteeriä opiskelijapalveluihin Tornioon ajalle 1.8. - 31.12.2019.

Tehtäviin kuuluu opiskelija- ja asiakaspalvelu, opiskelijahallintojärjestelmän käyttö, tilaukset sekä kassatyöskentely.

Edellytämme hakijalta:
- merkonomin / tradenomin koulutusta
- kokemusta Primus-opiskelijahallintojärjestelmästä, toimistotyöstä, arkistotoimesta, asiakaspalvelusta, tilausjärjestelmistä ja kassatyöskentelystä
- työvälineohjelmistojen käyttötaitoa (MS office, esim. Word, Excel, Outlook) ja hyvää tietoteknistä osaamista
- asiakaspalvelutaitoa ja opintoasioiden tuntemusta
- hyviä sosiaalisia taitoja ja tiimitoimintataitoja
- kykyä työskennellä tehokkaasti ja itsenäisesti
- englannin ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi
- alan työkokemusta vaaditaan vähintään vuosi.

Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen asiakirja soveltuvuudesta alaikäisten kanssa työskentelyyn sekä työhöntulotarkastustodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.

Työ-, tutkinto- ja muut todistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä. Hakijan suostumuksella tiedoksianto valinnasta annetaan sähköisenä hakijan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 24.1.2003/13).

Lisätietoja

http://www.lappia.fi

Osaamispalvelujohtaja Sanna Laihinen
P. 040 595 7654
sähköposti: sanna.laihinen(at)lappia.fi

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Ammattiopisto Lappia, osaamispalvelut
Osoite: Urheilukatu 6, 95400 Tornio

Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on vahva maakunnallinen koulutuksen järjestäjä ja aktiivinen kehittäjä. Kuntayhtymä tarjoaa monenlaisia työtehtäviä eri alojen asiantuntijoille.
Lappiassa on tällä hetkellä noin 330 työntekijää ja noin 3500 opiskelijaa.
Lappia toteuttaa ja kehittää ammatillista koulutusta ja muuta sitä tukevaa toimintaa alueen kannalta tuloksellisesti, tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lappia ja jokainen lappialainen vaikuttaa vahvasti alueen elinvoiman kehittymiseen. Visiomme on Lappia - Pohjoista elinvoimaa!
Meillä asiakas on ytimessä aidosti, vastuullisesti ja välittäen. Meillä on vahvaa osaamista ja uudistumme rohkeasti.
Henkilöstön osaamisen kartuttaminen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ovat toimintamme avainasioita. Työskentelemme moniammatillisesti ja huomioimme työelämästä ja toimintaympäristöstä tulevat kehittämistarpeet. Lappialaisilla on kattava ja laadukas työterveyshuolto sekä monipuoliset henkilöstöedut. Lappia on savuton oppilaitos.

Tutustu työnantajaan