Opiskelijoiden kesätyöpaikat Torniossa 2020 - Tornion kaupunki

Tornion kaupunki tuottaa kuntalaisille jokapäiväiseen arkeen kuuluvia hyvinvointipalveluja, esim. sosiaali- ja terveyspalveluita, päivähoitoa, vanhuspalveluja, koulutusta, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluja, sekä asuinalueiden ja elinympäristön ylläpitoa. Kuntatyöhön tutustuminen kannattaa aloittaa jo kouluaikana. Kesäisin tarjoamme koululaisille ja opiskelijoille työ- ja harjoittelupaikkoja n. 100 nuorelle. Työhön valittavan on oltava torniolainen 16 vuotta täyttänyt koululainen/opiskelija.

Palkkaus työehtosopimuksen mukaan.

Kesätyöpaikkahakemus täytetään sähköisesti 29.2.2020 mennessä.

Lisätietoja antavat tarvittaessa palveluneuvoja Hanna Rääpysjärvi-Kangas puh. 040 660 3145 ja henkilöstöpäällikkö Salla Kivelä p. 040 645 9660

Lisätietoja

https://www.tornio.fi/tyo-ja-elinkeinot/tornion-kaupunki-tyonantajana/nuorten-kesatyo/

Tutustu työnantajaan

palveluneuvoja Hanna Rääpysjärvi-Kangas puh. 040 660 3145 ja henkilöstöpäällikkö Salla Kivelä p. 040 645 9660

Tornion kaupunki, Hallinto- ja kehittämiskeskus/ henkilöstö- ja työllisyyspalvelut
Osoite: Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio

Merkittävän historian ja kehittyvän nykypäivän Tornio muodostaa Perämerenkaaren rajattomien mahdollisuuksien kansainvälisen kaksoiskaupungin yhdessä Ruotsin Haaparannan kanssa. Tornion kaupungin palveluksessa työskentelee noin 1400 eri alan ammattilaista. Kaupunki tarjoaa kehittymiskykyisille osaajille mielenkiintoisen ja kansainvälisen työympäristön sekä turvalliset puitteet viihtyisälle asumiselle keskellä hyviä palveluja.