Skip to main content
test
Öppen ansökan - lärare,Vamia - Vaasan kaupunki

Kom till oss som lärare!

Är du ett järnproffs inom ditt område och intresserad av läraryrket?
Skulle du vilja göra korta eller längre vikariat i de gemensamma examensdelarna (språk, matematiska ämnen, samhälleliga ämnen)?

Vi söker lärare inom olika branscher till visstidsanställningar.

Vi värdesätter flexibilitet, god interaktionsförmåga, förmåga att fungera i förändrade situationer samt samarbetsförmåga.

Lämna in en ansökan, där du berättar om dig själv, dina färdigheter och förmågor. Vi kontaktar dig när en lämplig arbetsmöjlighet öppnar sig.


Skicka din öppna ansökan till e-mailadressen asa.stenbacka@vamia.fi

Läs mer

http://www.vamia.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Rektor Åsa Stenbacka, tfn. 040 750 7030, asa.stenbacka(at)vamia.fi

Lär dig mer om oss

Vamia

Vamia är en läroinrättning på andra stadiet och den ägs av Vasa stad. Den har som uppgift att utbilda yrkeskunniga personer för arbets- och näringslivets behov.

Vi är en tvåspråkig läroinrättning, men vi utbildar även på engelska utöver på finska och svenska. Studerandena uppgår årligen till drygt 5 000 och personalen till cirka 320. Vi ordnar utbildning för yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen. Alla våra examina kan även avläggas som läroavtalsutbildning.

Vamias branschövergripande kunnande lever i de människor som arbetar vid läroinrättningen. Vi utvecklar hela tiden våra färdigheter och delar gärna med oss av våra lärdomar och vår arbetslivserfarenhet i vår gemenskap.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Vastuullinen kesätyönantaja

Sinulle suositellut työpaikat