test

Öppen ansökan (sekreterare), Österbotten

Hakuaika päättyy  29.12.2023 15:00

Är du bra på att skriva snabbt på datorn?
Är du noggrann och snabb att lära dej nya saker?

Sekreterartjänster är en stor enhet inom Österbottens välfärdsområde. Verksamheten finns på olika enheter i hela området, från Kristinestad i söder till Kronoby i norr. Vid enheten arbetar cirka 300 personer.

Om du svarade "ja" på ovanstående frågor och är intresserad av att prova på sekreterarens arbete så lämna en fritt formulerad ansökan så kontaktar vi dej. Observera att arbetet kräver att du har fyllt 18 år. Din ansökan är i kraft tills 29.12.2023.

Servicechef Tuija Hirvelä
Tel. 044 323 4806
Koordinerande serviceförman
Heidi Luoma-Aho
Tel. 040 574 3315
fornamn.efternamn@ovph.fi

Kaikki organisaation avoimet työpaikat

Työnantaja

Österbottens välfärdsområde svarar för skötseln av social-, hälso- och sjukvård samt räddningstjänster i landskapet Österbotten. Tutustu työnantajaan