Skip to main content
test
Öppen ansökan till tidsbestämda läraruppgifter inom den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Vi behöver vikarier inom den grundläggande utbildningen, i gymnasiet och yrkesutbildningen inom sektorn för fostran och undervisning.
Uppgifterna innefattar undervisning i olika ämnen, undervisning i klass och specialundervisning.

Åbo stads sektor för fostran och undervisning omfattar småbarnsfostran, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Vid tillsättandet av vikariaten beaktar vi också studerande samt personer med tidigare erfarenhet av utbildningsbranschen.

Kompetenskraven för lärare är fastställda i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet 986/98.

Läs mer

http://www.turku.fi/kotoimi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Eventuella frågor besvaras av respektive läroanstalt.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, sektorn för fostran och undervisning, Åbo

Åbo stad är en viktig arbetsgivare med över 13 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap och kompetens. Tillsammans bygger stadens anställda upp en bra och trivsam hemstad för 176 000 åbobor.

Sinulle suositellut työpaikat