Öppen ansökan till tidsbestämda uppgifter inom småbarnsfostran - Turun kaupunki, Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuus

Vi behöver vikarier inom småbarnsfostran för uppgifter gällande fostran och vård samt assisterandeuppgifter och städning. De befattningar som vi har att erbjuda är barnträdgårdslärare, specialbarnträdgårdslärare, barnskötare, familjedagvårdare, dagvårdsbiträde och anstaltsbiträde.

Kompetenskraven är fastställda i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom soci-alvården. Vid tillsättandet av vikariater beaktas också studerande samt personer med tidigare erfarenhet inom utbildningsbranschen. Åbo stads sektor för fostran och undervisning omfattar småbarnsfostran, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning.

Småbarnsfostran är uppdelat i fyra serviceområden som har tillsammans 50 daghem. En del av daghemmen är svenskspråkiga. Familjedagvård och lekparksverksamhet ordnas i alla områden.

Vi har positiv, kunnig och engagerad personal.

Blev du intresserad? Fyll i ansökan, så kontaktar vi dig i behov.

Läs mer

http://www.turku.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ämbetsverket för fostran och undervisning
varkas.rekry@turku.fi

Lär dig mer om oss

Sektorn för fostran och undervisning, småbarnsfostran

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv. Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 12 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap. Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Sinulle suositellut työpaikat